Online-Seminer: İstanbul Sözleşmesi

Göçmen Kadınlar Birliği ve DaMigra, Baden-Württemberg’deki kadınlar için İstanbul Sözleşmesi (Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi) hakkında ortaklaşa bir online seminer düzenledi.

Bölünmeyeceğiz!

Çağrı: SoGehtSolidarisch 14 Haziran 2020 Kriz nedeniyle bölünmeyeceğiz! Pandemi hepimizi etkiliyor, ama hepimizi eşit şekilde etkilemiyor. Daha önce adil...