Online-Seminer: İstanbul Sözleşmesi

Göçmen Kadınlar Birliği ve DaMigra, Baden-Württemberg’deki kadınlar için İstanbul Sözleşmesi (Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi) hakkında ortaklaşa bir online seminer düzenledi. Kadınlar İstanbul Konvansiyonu hakkında bilgilenmek ve tartışmak üzere online platformda bir araya geldi. DaMigra araştırma görevlisi Elif Çiğdem Artan ve DaMigra bölge koordinatörü Ekin Polat ve GKB başkanı Ceyda Tutan programı yönetti.

İstanbul Sözleşmesi hakkında bilgi veren Elif Çiğdem Artan, sözleşmenin şiddeti önleme, koruma konusunda neler içerdiğine, ayrıntılı olarak belirtilen çeşitli şiddet biçimlerine değindi. İstanbul Sözleşmesi’nin uygulamasını izleyen mekanizma olan GREVIO aracılığıyla sözleşmenin gerekliliklerine uygunluğu izleyerek uygulanması üzerindeki kontrolünü özetledi. Kadın örgütlerinin deneyiminin sözleşmenin gereklerinin yerine getirilmesinde önemli bir rol oynaması gerektiğine değinen Artan „İstanbul Sözleşmesi Almanya’da çekincelerle uygulandığı için özellikle göçmenlerin ve mülteci kadınların durumu özellikle karmaşıktır. Bu, örneğin evlilik nedeniyle Almanya’ya gelen ve aile içi şiddetten etkilenen kadınlar için, evlilik süresine bakılmaksızın bağımsız bir oturma izni almak konusunda geçerlidir. Ya da güvenli oturumu olmayan mülteci kadınlar için ikamet sınırları açısından geçerlidir. Ardından Elif Çiğdem Artan ve Ekin Polat DaMigra’nın bu alanda nasıl çalışmalar sürdürdüğüne de değindi. İstanbul Sözleşmesi’nin konferans ve bilgilendirme etkinliklerinde çeşitli açılardan tartışıldığını ve farklı dillerde yayınların hazırlandığını da dile getirdiler.

,