Bölünmeyeceğiz!

Çağrı: SoGehtSolidarisch

14 Haziran 2020

Kriz nedeniyle bölünmeyeceğiz!

Pandemi hepimizi etkiliyor, ama hepimizi eşit şekilde etkilemiyor. Daha önce adil olmayan, krizle birlikte daha da adaletsiz hale geliyor: Dünyada giderek daha fazla insanın varlığı tehdit altında ve sağlık hizmetlerine erişim olanağı yok. İlk ekonomik teşvik programlarındaki milyarlar öncelikle işverenlere fayda sağlıyor. Şimdi iklim korunmasına, sağlık sistemine, kültür ve eğitim sektörüne acil yatırım yapılması gerekiyor.

Paralel olarak ırkçılık, antisemitizm ve komplo söylemleri toplumsal olarak daha kabul edilebilir hale geliyor ve birlikte yaşamımızı tehdit ediyor. Buna kesinlikle karşıyız!

Bu şekilde devam edemez!

Birçoğumuzun yaşam koşulları daha da kötüleşiyor: Kiralarını ödeyemeyen veya evi olmayan, güvenli işleri olmayan insanlar; yurtlarda veya kamplarda yaşamak zorunda olan veya Avrupa’nın dış sınırlarında haklarından mahrum bırakılan mülteciler; ırkçılık, anti-semitizm ve ayrımcılıktan, hatta sağcı, ırkçı ve anti-semitik şiddetin kurbanı olan insanlar; risk gruplarının aile üyeleri, aile içi şiddet mağdurları ve geride bırakılan okul çocukları…

Halbuki hemşirelik, perakende satış ve çocuk bakımında koruyucu önlemlerin uygulanmasını mümkün kılanların çoğunu kadınlar oluşturuyor.

Dayanışmaya dayalı bir toplum için

Şimdi küresel krizin maliyetini kimin üstleneceğine, sonrası kimin daha güçlü ve zayıf hale geleceğine karar verilecek. Şimdi herkes için daha iyi bir yaşam için, ırkçılık karşıtı, sosyal ve iklim dostu bir toplum için beraber yürüyüp yürüyemeyeceğimize karar verilecek. Krizde bile dayanışma içinde olduğumuzu göstereceğiz- bizi bölmelerine izin vermeyeceğiz…

Bunun için taleplerimiz şunlardır:

 • Daha iyi çalışma koşulları ve herkes için iyi ücret
 • Göçmen işçiler için eşit haklar ve korunma koşulları
 • Bakım işlerinin cinsler arasında adil dağılımı, Herkes için ücretsiz sağlık hizmeti ve özelleştirmelerin iptali
 • Gelir ve ikamet statüsüne bakılmaksızın herkes için güvenli ve iyi konut
 • Ekonominin demokratikleştirilmesi ve işletmelerdeki kararlara daha fazla katılım hakkı
 • Ekonomik açıdan güçlü ve servet sahibi olanların krizin maliyetini üstlendiği bir vergi sistemi
 • Sosyal ve ekolojik açıdan adil ekonomik teşvik programları
 • Krizden özellikle sert etkilenen ülkelerin desteklenmesi ve borçlarının iptali
 • Koruma ve sığınma hakkı için insan haklarına aykırı yurt ve kampların dağıtılması; Yunanistan kamplarındaki mültecilerin Almanya’ya kabulü
 • Dayanışma sınır tanımaz! Krizle başa çıkmada insan hakları küresel standart olmalıdır
 • Irkçılık, anti-semitizm ve sağ terörizme karşı toplumsal bir anlaşma

#SoGehtSolidarisch inisiyatifi olarak, 14 Haziran 2020 Pazar günü saat 14: 00’de sorumluluğumuzun farkında ve mesafeli olarak eylem yapacağız. Sokakta ve çevrim içi dayanışma içinde olduğumuzu göstereceğiz.

,