Ölümden değil yaşamdan yanayız!

19_orgut_baris_icin_kadin_girisimiBarış İçin Kadın Girişiminin çağrısıyla bir araya gelen 77 kadın ve LGBTİ örgütü, “Ölümden değil, yaşamdan yanayız! Barış ve hakikat hakkımızı savunuyoruz” sloganıyla kampanya başlattı.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Beyoğlu Şubesinde yapılan basın toplantısıyla duyurulan kampanya kapsamında müzakerelerin yeniden başlaması ve kalıcı barışın sağlanması talebiyle bir metin imzaya açıldı. Ayrıca kadınlara kendi ismiyle, kağıda, beze, eline, kuma, duvara, mutfak tezgahına, nereye isterse “Barış istiyorum çünkü…” mesajını yazıp, yayımlama çağrısı yapıldı. Tüm imzalar ve barış mesajları yasamdanyanayiz.com sitesinde toplanacak. İmzalar daha sonra Meclise sunulacak. Kadınlar kampanya kapsamında 31 Ocak’ta İstanbul Kadıköy’de bir eylem yapacak. Kampanya 6-7 Şubat’ta Diyarbakır’da tutulacak barış nöbetiyle sonlanacak. Kampanyaya bireysel ya da kurumsal olarak imza atılabiliyor.

http://yasamdanyanayiz.com

İmza metni şöyle:

ÖLÜMDEN DEĞİL, YAŞAMDAN YANAYIZ!

Barış ve Hakikat Hakkımızı Savunuyoruz!

Çok şey yaşandı bu topraklarda. Temmuz’dan beri yine savaşın içindeyiz ve savaşın şiddeti de, bedelleri de özellikle Aralık ayından beri yoğunlaşan operasyon ve sokağa çıkma yasaklarıyla gittikçe artıyor. Her yanımızda bombalar patlıyor. Bu ülkede insanların ölümüne, hepimizin güvensizlik ve dehşet içinde yaşamasına sebep olan bu savaş neden sürdürülüyor? Bizim buna rızamız yok.

Her gün artan ölümler, patlamalar, yerlerinden göç eden insanlar, şiddet ve tehdit olayları içerisinde yaşamaya mecbur bırakıldık. Buna rızamız yok.

Çocuklar öldürülüyor. Çocukların öldürüldüğü bir ülkede nasıl bir gelecek kuracağız? Bizim buna rızamız yok.

Üstelik bunları konuşamıyoruz; yıllardır süren bu savaşın nedenlerini ortadan kaldırmak yerine birbirinin yüzüne bakamayan, nefret etmeden, linç etmeden duramayan bir toplum haline geliyoruz. Tüm bunlar yaşanırken insanları bilgilendirmekle sorumlu olan medya kuruluşları susmak veya savaş kışkırtıcılığı ikileminde gidip geliyor. Her gün tekrar tekrar niye hakikat hakkımız ihlal ediliyor?

Biz kadınlar barış ve hakikat hakkımıza sahip çıkıyoruz. Barış içinde yaşamak ve hakikati bilmek en temel hakkımız.

Bizim bu savaşa rızamız yok!

Kadınlara ve LGBTİ’lere yönelik ayrımcılığın, eşitsizliğin, şiddetin ortadan kalkması da, adaletin tesis edilebilmesi de, hepimiz için eşit ve özgür bir yaşam da ancak barış ortamında geliştirilebilir. Yok edilmeyle ve yok sayılmayla dolu bir tarihi değiştirmek ve hayatlarımıza sahip çıkmak için bize barış lazım.
Bu yüzden tüm kadınları ve LGBTİ’leri umudumuzu yitirmeden barış ve hakikat haklarının peşine düşmeye çağırıyoruz.

Savaş hiçbir çözüm getirmezken, her gün acıları büyütürken sorunların bombalarla değil müzakereyle çözülmesine, hakikatleri konuşmaya ve barışa ihtiyacımız var. Buna hakkımız var.

Ölümlerin, ablukaların, sokağa çıkma yasaklarının son bulması, bebeklerin ve çocukların hedef olmaması için bu ülkeyi yönetenleri, Meclisi ve hükümeti asli görevlerini yerine getirmeye barış içinde yaşama hakkımızın tesisi için göreve çağırıyoruz: Bu savaşın bir an evvel sonlandırılmasını, müzakerelerin yeniden başlatılmasını ve kalıcı bir barış için çözüm yolları oluşturulmasını istiyoruz!

,