Temizliğin bedeli var!

im-himmel-putzen-87f2b9a7-3d8a-43ad-a236-c45880d94641Sosyal sigortalı iş, yaşamaya yetecek ücret ve insanca çalışma koşulları

Frankfurt, Londra, Roma, Atina, Amsterdam, İstanbul bütün büyük şehirlerin merkezinde yükselen gökdelenler; banka ve sigortalar, borsalar, tekellerin merkezleri, reklam ajansları, havaalanlarında kısacası bir çok yerde her gün yüzlerce milyar Dolar-Euro-Pound değerinde cirolar yapılıyor. Uzak Asya’daki pirincin, Afrika’daki kahvenin, Latin Amerika’da soya fasulyesinin – şeker kamışlarının fiyatı, petrol ve doğal gaz fiyatları – milyarlarca insanın önümüzdeki yıl karnının doyup doymayacağı – açlıkla ölüm arasındaki mesafe bu merkezlerde belirleniyor. Ve her gün on binlerce kadın alacakaranlıkta gökdelenleri, büroları, alışveriş merkezlerini, evleri kısacası heryeri temizlemek üzere yola koyuluyor. Yüz binlerce metrekareyi birkaç saat içinde pırıl pırıl temizliyor. Her gün yüzlerce milyar Dolar-Euro-Pound ile oynayan, piyasaları alt-üst edip ardından başarılarını kutlayanlar, bürolarını, evlerini temizleyenlere ne insanca çalışma koşulları, ne yaşamaya yetecek ücret ne de sosyal güvence sunuyor! Şirketlerde veya evlerde temizlik sektöründe istihdam edilenlerin, yaşlıların, çocukların ve engellilerin bakımında çalıştırılanların büyük çoğunluğu işsiz kadınlar ve/ veya göçmen kadınlardır. Bu sektör içinde yer alan özel ve kamu şirketlerinde çok büyük miktarlarda paralar dönmekte ve emekçiler yoğun emek sömürüsü altında güvenceden yoksun çalıştırılmaktadır. Temizlik işçisi kadınların bir çoğu taşeron işletmelerde, dağınık ve birbirinden uzak çalışma koşulları nedeniyle örgütsüz, sendikasız ve haklarından habersizdir. Bu işlerin çoğunda kadınlar, geçici, esnek, hiç bir sosyal hakkın tanınmadığı ve düşük ücretlerle çalıştırılmaktadır. Üstelik her geçen gün daha fazla alanı, daha çok ve hızlı çalışarak daha kısa sürede bitirmeleri istenmektedir. Bu nedenle Almanya’dan, İngiltere’den, Yunanistan, Hollanda ve diğer ülkelerden kadınlar olarak diyoruz ki YETER ARTIK! Temizliğin bir bedeli var ve bunu patronlar ödemeli! Biz şimdi her yerde, Atina ve Amsterdam’da, Londra’da, Frankfurt ve İstanbul’da hakkımız için sesimizi yükseltiyoruz; İnsanca çalışma koşulları, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarımızı da karşılayabilecek ücret ve sosyal güvenlik istiyoruz! Yaptığımız işin toplumsal olarak saygı görmesini ve bedelinin ödenmesini bekliyoruz! Bizler göçmen işçileriz; yerimizi yurdumuzu ekonomik, sosyal ve siyasal nedenlerden dolayı bırakarak buralara gelme ve çalışmak zorunda olanlarız. Bizler kadın işçileriz; kapitalizmin kalbinin attığı merkezlerin uyguladığı ekonomik politikalar nedeniyle ülkelerinde çalışma ve yaşama koşulları bulamayan, çocuklarını akşam yatağa aç yatırmak zorunda olan anneleriz! Bunun için buralardayız ve gökdelenleri temizliyoruz! Birçok kız kardeşimiz kağıtsız-illegal oldukları için haftalarca, aylarca çalışmalarına karşın ücretlerini alamıyorlar; yakalanmamak için hizmetçi olarak çalıştıkları evleri terk edemiyorlar ve köle gibi çalıştırılıyorlar! Biz aşağıda imzası bulunan kadın örgütleri olarak devletlerin ayrım gözetmeden temizlik işçisi bütün kadınların uluslararası haklarını güvenceye almasını, göçmen işçilerin oturum ve çalışma müsaadelerinin önündeki bürokratik engellerin kaldırılmasını, kaçak işçilerin değil kaçak işçi çalıştıran işverenlerin cezalandırılmasını, kaçak işçilerin legalleştirmelerini ve taşeron işletmelerin yasaklanmasını talep ediyoruz! Bütün ülkelerdeki sendikaları özellikle güvencesiz işlerde çalışan, oturum ve çalışma müsaadesi almada sorun yaşayan ve kaçak olarak çalışmak ve yaşamak zorunda bırakılan temizlik işçisi kadınların sorunlarına duyarlı olmaya, bu kadınları oturum statülerinden bağımsız sendikalara üye yapmaya ve hakları için mücadele etmeye çağırıyoruz. Hükümetleri, diğer sosyal ve siyasal örgütleri, gözlerinin önünde yaşanan bu sorunları görmeye, başlarını çevirmemeye ve uluslararası insan haklarının ve işçi haklarının ülkelerindeki bütün işçilere eşit uygulanması için harekete geçmeye çağırıyoruz.

Sosyal güvenceli ve yeterli gelirli iş!

Eşit işe eşit ücret! Taşeron ve kiralık işçiliğe son!

Herkese eşit haklar!

ATKB -Hollanda Bağımsız Kadın Hareketi -Yunanistan BEKEV – Türkiye DAY MER Kadın Komisyonu -İngiltere Göçmen Kadınlar Birliği- Almanya

,