Haydi 1 Mayıs’a

Tarihte ilk kez, İşçi Bayramı 1 Mayıs’ta özel koşullar altında gerçekleşiyor. Korona koruma düzenlemeleri nedeniyle, 3 Mayıs 2020’ye kadar gösteriler ve halka açık etkinlikler yasaklandı. Çalışanların güvenilir bir güvenlik mesafesi ve yeterli güvenlik önlemleri olmadan çalışmaya devam etmeleri beklenirken, Enfeksiyondan Korunma Kanunu’na atıfta bulunularak mitingler ve gösterilerin yasak olduğu dile getiriliyor. Ancak bir çok şehirde sendikacılar, işçi ve emekçiler, değişik kurum ve örgütler sosyal mesafeyi koruyarak, pandemi nedeniyle kamuya açık alanlarda uyulması gerekli kuralları dikkate alarak 1 Mayıs’ı kutlama hazırlıkları yapıyor.

Kısa süreli çalışmalarda yüzde 100 ücret tazminatı!

Küresel ekonomi 2019 ortalarından bu yana durgunluk içinde. Zaten bir çok sektörde gündemde olan kısa çalışma, işten atmalar gibi durgunluk ve kriz dönemlerinin faturasını işçi ve emekçilere ödetme girişimleri tüm dünyada ve Almanya’da korona kriziyle birlikte katlanarak arttı. 

Almanya’da 1 milyondan fazla işçi kısa çalışma uygulamasına maruz kaldı. İşten atmalar ise zaten gündemde. Çalışanların bir çoğu hijyenik koşullara ulaşamıyor. Düşük gelirli çalışanlar için kısa çalışma yoksulluk anlamına geliyor. Bu yüzden kısa çalışma döneminde yüzde 100 ücret talep ediyoruz. Tüm çalışanların virüsten korunma önlemleri altında çalışmaları sağlanmalı, çalışan ebeveynlere çocuk bakımı koşulları sağlanmalıdır.

Kâr yerine sağlık!

Hükümet ve sağlık kuruluşları Alman sağlık sisteminin salgınla baş etme konusunda yeteri birikim ve kapasite de olduğunu dile getiriyorlar. Ancak her ülke kendi koşulları içinde değerlendirilmeli. Bu zengin ve bir çırpıda tekellere bunca yardımı yapabilen bir ülkede sağlık sisteminde uzun bir süredir devam eden kemer sıkma politikaları, tıbbi malzeme eksikliği, yetersiz personel, kliniklerin kapatılması ve yatakların azaltılması dolayısıyla bir işletmeye dönüşen sağlık sisteminin sorunları bugün daha da gün yüzüne çıktı. Bu nedenle talep ediyoruz: Kâr yerine sağlık!

Sağlık alanına daha fazla personel

Korona salgınından çok önce, bakım evleri ve hastaneler acil bir durumdaydı; personel azlığı nedeniyle fazla mesai ve yüksek fiziksel eforla çalışılıyordu.  Ver.di sendikasına göre, şu anda sadece hastanelerde  bakım alanında 80 bin çalışana daha ihtiyaç var. Bakım tesislerindeki durum benzer şekilde. Bu nedenle talep ediyoruz: Sağlık sektöründe daha fazla personel!

Günde 12 saat geri alın! 

Federal hükümet haftalarca kutlanan “kahramanları”  adeta cezalandırıyor ve sistemi ayakta tutanların çalışma saatlerini 12 saate kadar uzatmayı ve dinlenme süreleri kısaltılmayı gündeme getiriyor. Bu, özellikle bu meslek gruplarındaki işgücünün yüzde 70’inden fazlasını oluşturan kadınları etkilemektedir. Zaten düşük ücretlerle çalıştırılan emekçiler şimdi 60 saatlik haftaya mahkum ediliyorlar! 

Almanya’daki tüm mini işlerin üçte ikisi kadınlar tarafından yapılmaktadır. Güvencesiz işlerde çalışanların çoğunu oluşturan kadınlar ve özellikle de göçmen kadınlar işlerini kaybetme tehlikesi altındalar. Bu nedenle işyerlerinin korunması, güvenceli iş ve 12 saat yerine tam ücret ile çalışma saatlerinin haftada 30 saate indirilmesini talep ediyoruz.

Ek sığınma evleri oluşturulsun! Kadınları şiddetten koruyan önlemler alınsın!

Korona krizi döneminde kadına yönelik şiddet artış gösterdi. Bu belirsiz zamanlarda kadınların durumunu daha da zorlaşıyor. Bu nedenle kadınları şiddetten koruyacak önlemlerin artırılmasını, sığınma evlerinin sayı ve bütçesinin artırılmasını istiyoruz. 

Öte yandan sığınmacı kadınların barınaklardaki yaşam koşullarının düzeltilmesini istiyoruz. Barınakların kadın ve çocukların her türlü ihtiyacını gözeten şekilde yeniden gözden geçirilmesi zorunludur.   

Almanya Göçmen Kadınlar Birliği olarak, tüm kadınları 1 Mayıs etkinliklerine korunma ve mesafe ile ilgili düzenlemelere uygun olarak katılmaya çağırıyoruz. Özel zamanlar özel önlemler gerektirir. Bu nedenle, taleplerimizi her yerden dile getirelim. Küçük videolar, kısa makaleler veya yaratıcı posterler ve fotoğraflarla da taleplerimizi bir araya getirmek ve görünür kılmak istiyoruz!

Yaşasın 1 Mayıs!

1 Mayıs

,