Haneye Tecavüz!

 

12801480_718766961593393_3234155203435946285_nZehra İpşiroğlu’nun toplumsal cinsiyet konusunu ele aldığı  yeni kitabı “Haneye Tecavüz” e yayınlarından çıktı.  “Haneye Tecavüz”, şiddeti farklı açılardan yaşamış olan yedi kişinin (altı kadın, bir transın) yaşam öykülerini onların bakışından belgesel bir roman kurgusu içinde gündeme getiriyor. Yaşam öykülerinin hazırlanma süreci içinde toplumsal cinsiyet üstüne yapılan uzun süreli bir araştırma projesi çerçevesinde toplumun farklı katmanlarından çeşitli kadınlarla söyleşiler yapıldı. Öykülerin ham malzemesi bu açıdan somut belgelere dayanıyor. Ancak biçimlendirilişi ve yoğuruluşunda kurgusal özellikler ağır basıyor. Her öykünün içinde diğer kadınların öykülerinden de kesitler, başka deyişle kadınların yaşamlarının birbirleriyle kesiştiği anlar yer alıyor. Her öykünün başında ise o öyküde etkin bir işlevi olan ya da sadece sözü geçen erkeklerin söylemlerine de yer veriliyor. Farklı toplumsal katmanlardan gelen erkeklerin bu söylemleri ataerkil bir toplumun profilini çiziyor. Tek tek her öykü kendi içinde bütünlüğü olduğu gibi, diğerleriyle de bağlantılı. Öte yandan kaçış, saklanma, kimlik değiştirme, ikili yaşam, içsel çatışma, suskunluk, konuşma, unutma hatırlama, yalan gerçek, duvar, döngü gibi motifler de bağlayıcı ögeler. Bütün kadınları birleştiren en temel nokta ise geçmişten kaçışları. Bu süreçte kimi yeni bir yaşam kurmayı başarır, kimi başaramaz. Onlara güç veren tükenmeyen umutları ve hayalleri. Öyküler tıpkı bir zincirin halkaları gibi birbirini tamamlıyor. Duvargeçen blogu ise öyküleri okuyanların yaşam deneyimlerini ve görüşlerini içeriyor.

Zehra İpşiroğlu “öyküleri kaleme alırken ‘Haneye Tecavüz’ün belgesel bir tiyatro oyunu, radyo oyunu ya da okuma tiyatrosu olarak sergilenebileceğini de düşündüm.” diyerek bu yıl içinde tiyatro uyarlamasının da yayınlanmasını planladığını dile getirdi.

,