Eşit oy, eşit haklar

DaMigra yıllık konferansını „Politik katılım: Eşit oy, eşit haklar” başlığı altında gerçekleştirdi

Duygu Bräuer

IMG_1888

www.damigra.de Foto: Natalie Pusch

Almanya göçmen kadın örgütlerinin çatı örgütü olan DaMigra, yıllık konferansını 10 Haziran’da Berlin’de gerçekleştirdi. 24 Eylül’de yapılacak genel seçimler öncesinde, göçmen ve sığınmacı kadınların politik katılımı için „Eşit oy, eşit haklar“ başlığı altında sunumlar, konuşmalar ve çalışma grupları ile gerçekleştirilen yıllık konferansa çeşitli şehirlerden gelen göçmen kadınlar ve göçmen kadın organizasyonları katıldı.

DaMigra yönetim kurulundan Dr. Delal Atmaca, göçmen ve sığınmacı kadınların politik hayata aktif olarak katılamadığını, bunun önünde hala yapısal engeller olduğunu belirtirken toplumun önemli bir kısmını oluşturan göçmenlerin en temel politik hak olan oy verme hakkından, vatandaşlık ilkesi etrafında mahrum edildiğini belirtti. Politik hakları bu şekilde sınırlandırmanın demokratik olmadığını belirten Atmaca’nın konuşmasından sonra Aile, Yaşlı, Kadın ve Gençlik Bakanlığı’dan Christine Morgenstern de göçmen ve sığınmacı kadınların politik yaşama aktif olarak katılmasının önünün açılmasından, bunun göç ülkesi olan Almanya’nın entegrasyon sürecinin önemli bir unsuru olması gerektiğinden , bu nedenle de DaMigra gibi göçmen ve sığınmacı kadınların sorunlarına ve ilgilerine dikkat çeken organizasyonların önemli olduğundan ve bu sürece çok fazla katkıda bulunabileceğinden bahsetti.

panel

Foto: Pelin Sener

Oluşturulan çalışma grupları da yine göçmen kadınların politik yaşama katılımı, bu katılımı artıracak strateji ve örgütlenme çalışmaları üzerineydi. Günün sonunda, göçmen ve sığınmacı kadınların politik yaşama katılıp politik eşit haklara sahip olması talebi üzerine bir panel düzenlendi. Panele CDU milletvekili Cemile Giousouf, SPD milletvekili Cansel Kızıltepe, Bundnis 90/Die Grüne Berlin milletvekili Canan Bayram, DGB Niedersachsen, Bremen ve Sachsen-Anhalt bölge temsilcisi Naciye Çelebi-Bektaş ve Dr. Delal Atmaca katıldı. Soru-cevap bölümünde, katılımcımcılardan siyasi aktörlere politik haklarla ulaşamamakla beraber iş ve toplumsal hayata da göçmen ve sığınmacı kadınların aktif olarak katılamadıkları, buna dair yapılan ayrımcı politikalar üzerine eleştiriler ve sorular geldi.

DaMigra, genel seçimler öncesinde göçmen ve sığınmacı kadınların politik alanda eşit haklara kavuşabilmesi için taleplerini bu konferans ile tekrar dile getirdi. Alman vatandaşı ve EU vatandaşı olmayan göçmen ve sığınmacı kadınlara yerel seçimler için oy verme hakkı tanınması, Alman vatandaşlığına geçiş koşullarının kolaylaştırılması ve çift vatandaşlık ile çok kültürlülüğün toplumsal-politik yaşama yansımasının koşullarının yaratılması, DaMigra’nın politik yaşama katılıma dair taleplerini oluşturuyor.

 

yönetim

Foto: Pelin Sener

 

Yeni Yönetim belirlendi

DaMigra 11 Haziran’da Olağan Genel Kurulu’nu yaparak yeni yönetim kurulunu seçti. Dr. Delal Atmaca, Kook-Nam Cho-Ruwwe, Inna Schulze, Dr. Pierrette Herzberger-Fofana, Myhanh Nguyen, Duygu Bräuer ve Vjoela Alkanjari 2 yıl süreyle yeni Yönetim Kurulu’na seçildiler. Kongre’nin ardından DaMigra, kadın örgütlerinin daha profesyonelleşmesine dair düzenlediği çalışma gruplarıyla devam eden programon ardından iki günlük yıllık konferans programını sonlandırdı.

 

, ,