Asgari ücret bir fırsattır!

wahlbannerAlman Sendikalar Birliği (DGB) 8 Mart Açıklaması:

Asgari ücretle kadınların yaşamlarını kendi başlarına güvenceye almasının olanakları geliştirilmeli!
Önemli bir adım atıldı! Bu adımların devamı gelmeli, çünkü; Çalışan kadınlarda düşük ücret ve kısa süreli işler birçok kez birlikte gündeme geliyor. Sürekli artan sayıda kadın meslek yaşamında yer alıyor – ama birçok kez istemedikleri halde düşük ücretli kısmi işlerde çalışmak zorundalar. Eğer kadınların gelirlerinin ve meslek yaşamında yükselme şanslarının artacaksa o zaman kadınlar çalışma sürelerini de yaşam dönemlerine göre düzenleyebilmeliler.
Asgari ücret sadece bir başlangıç olabilir!
Kadınlar için iyi ücretlere, iyi çalışma koşullarına ve çalışma yaşamına eşit katılıma gereksinim var! 2015 Uluslararası Kadın Günü’nde sendikalar bu yönde bir tutum alıyorlar ve şu talepleri ileri sürüyorlar:
– İşverenleri, ücret uygulamalarını gözden geçirmeye ve cinsiyetler açısından adil bir şekilde yeniden düzenlemeye yükümlü kılan etkili bir Ücret Eşitlik Yasası (“Entgeltgleichheitsgesetz“);
– Kısmi çalışmadan tam günlük çalışmaya dönmek için yasal hak ve süreli kısmi çalışma hakkı;
– İşletmelerde ve idari yönetimlerde kadınların mesleki yükselme şanslarını teşvik edecek hedef ve zaman belirleme yükümlülükleri;
– Çocuklar ve bakıma muhtaçlar için yüksek kaliteli bakım olanaklarının geniş alanları kapsayan bir şekilde artırılması;
– Genelde kadınlar tarafından icra edilen mesleklerin toplumsal bakış ve ücret açısından daha değer verilmesi için ..(Aufwertung = değerinin yükseltilmesi..);
– Çalışmanın ilk saatinden itibaren sosyal güvenliği sağlamak için mini işler etkili/kalıcı reform edilmeli;
Kadınların yaşamlarının bütün aşamalarında, geçimlerini kendilerinin güvenceye almalarının koşullarının iyileştirilmesini istiyoruz.
Bu nedenle: Yarın için bugünden adım atılsın!

,