Çalışanlar için bilgiler

www.ver.di.de

1. Çalıştığım alanda (yeterli) koruyucu donanım (yani ağız koruması, koruyucu önlük, dezenfektan) yok . Buna rağmen, donanım olmadan, çalışmak zorunda mıyım?

Prensip olarak hayır. Ancak mevcut istisnai durumda, hem tek tek çalışanlar hem de işveren iki kötülük / risk arasında tercih yapmak zorunda kalmaktadır: Bir yanda kendini koruma, diğer yanda hastalar / sakinler / müşterilerin bakımı. 

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenlemeler uygulanmaya devam etmektedir ve işveren, çalışanların Corona Virüsü ile olası bir enfeksiyondan dolayı tehlike altında kalmasını önlemek için mümkün olan her şeyi yapmak zorundadır. 

İşveren diğer şeylerin yanı sıra, § 618 BGB’ye göre zorunlu olduğu bakım ve koruma yükümlülüğünü yerine getirmezse çalışanların çalışmayı reddetme hakkı olabilir (BAG, 18 Ekim 2017 – 10 AZR 330/16). Bu her zaman sadece gerekli koruyucu önlemlerin eksik olduğu somut alandaki işleri ifade eder. Diğer işler için çalışmayı reddetme hakkı yoktur. Mevcut koruyucu malzeme eksikliği, uzaktan cevaplandırılması mümkün olmayan etik ve ahlaki soruları gündeme getirmektedir.

Koruyucu donanımın yetersiz veya eksik olması durumunda: Bununla hep birlikte başa çıkmak esastır. Ekiplerinizde herkes için makul olan ortak çözümler bulun. Dolayısıyla, işveren bakım görevine uymuyorsa / uyamuyorsa, ortak bir tavır düşünebilir ve oylanabilir.

· Sorumluluk riskinden kurtulmak için tehlike bildirimlerinde bulunun. İşverene, işin yönetmeliklere ve mesleki açıdan gerekli standartlara göre yapılamadığını gösterin. Olası bir meslek hastalığını belgelemek için de tehlike bildirimi çok önemlidir. Risk bildirimleri birkaç kez yapılmalıdır.

· İşyeri işçi temsilciliği(BR), personel temsilciliği (PR) veya işçi temsilciliğine, İşyeri Teşkilat Yasası’na/Personel Teşkilat Yasası’na/ işçi temsilciliği yasasına göre şikayette bulunma olanağınız vardır. İşyerindeki temsilcilik şikayeti düzelttirmek için çalışmak zorundadır. Bu, çalışanların kendilerini korumalarının yanı sıra diğer hastaların, iş arkadaşlarının ve çalışanların çevresindeki kişilerin bulaşmaya karşı korunmasının yanı sıra tesisin işlevselliğinin korunmasına da hizmet eder.

· Çalışmayı reddetme hakkını kullanmaktan başka bir yol görmeyen herkes, iş hukukuyla ilgili riski değerlendirebilmek için sendika sekreterine danışmalıdır.

Hijyen önlemleri ve koruyucu giysiler hakkındaki RKI (Robert Koch Enstitüsü)  önerilerini alttaki linkten edinebilirsiniz.

 ( https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygiene.html)

2. Şu andaki hastalıkla ilgili risk grubuna mensubum ve kendimi özellikle enfeksiyona karşı korumak zorundayım. İşverenim beni özellikle tehlikeli bölgelerdeki hasta / sakin / müşterilerle çalışmaya zorlayabilir mi? İşveren bana hangi hastalıkları ve olası semptomlarımı soruyor?

Çalışabilecek durumdaki çalışanlar genelde işe gelmekle yükümlüdür. Ancak kronik hasta ve daha yaşlı çalışanlar gibi risk gruplarındaki çalışanlar korunmalı ve enfekte olmuş durumda veya potansiyel enfekte hastaların doğrudan bakımında  görevlendirilmemelidir. Ücret grubunuz korunarak ve başka dezavantajlar olmaksızın, tehlikeli olmayan /hastalardan uzak alanlarda çalışma hakkına sahipsiniz.

Yüksek riskli grupları korumak için ne yapılması gerektiğine dair genel bir cevap yoktur. Bir pandemi durumunda, bireysel meslek grupları bulaşma yolları nedeniyle farklı derecelerde etkilenir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre, işveren işi bir tehlikeden mümkün olduğunca kaçınılacak veya asgari düzeyde tutulacak şekilde planlamakla yükümlüdür.Bunun için  çalışanın işverenini özel sağlık riski hakkında bilgilendirmesi gerekir. Çalışan (gerekirse telefonla) ev doktoruna veya uzman doktora başvurarak posta veya e-posta yoluyla sağlık durumunu gösteren rapor gönderilmesini sağlayabilir.

Rapor, çalışanın daha önceki bir hastalık nedeniyle Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından tanımlanan bir risk grubuna ait olduğunu belgelemelidir. İşverenin hangi hastalıkların var olduğunu ve bunlarla hangi tanının ilişkili olduğunu bilme hakkı yoktur. İşverenin yalnızca  çalışanın risk grubuna ait olduğunu ve iş sözleşmesine göre belirlenen veya yaptığı tek tek bazı işleri sürdüremeyeceğini, Corona Virüsü bulaşmasına karşı özel olarak korunması gerektiğini belirten tıbbi rapor alma hakkı vardır. RKI, hangi grupların risk gruplarına dahil olduğunu aşağıdaki “Coronavirus Hastalığı-2019 (COVID-19)” SARS-CoV-2 Bilgi Formunda sıralamıştır. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuarti-ges_Coronavirus/Risikogruppen.html

Rapor işverene verilir. İşveren bakım görevinin çerçevesinde (§ 618 BGB),  alternatif ve daha az tehlikeli işlerde çalıştırmayı araştırmak zorundadır. İşyeri işçi temsilciliği olmayan  küçük şirketlerde çalışanlar endişelerini ve isteklerini dile getirmek için istedikleri zaman işletme doktoruna başvurabilirler. İşletme doktoru işvereni mantıklı koruyucu önlemler konusunda yönlendirebilir. İşyeri işçi temsilciliğinin olduğu işletmelerde çalışanlar da bu seçeneğe sahiptir, ancak alternatif olarak istedikleri zaman işyeri işçi temsilciliği (BR), personel temsilciliği (PR) veya işçi temsilciliğiyle iletişim kurabilirler. İdeal durumda işyeri işçi temsilciliği, özellikle riskli çalışanlar için koruyucu önlemler konusunda anlaşmaya varacaktır.

3. Korona enfeksiyonlu insanlarla çalışıyorum. Çocuklarımı veya evdeki yaşlı akrabalarımı tehlikeye atmak istemediğim için daha az tehlikeli bir alanda çalışmayı veya izine çıkmayı isteyebilir miyim? (Risk grubu)

İş hukukuna bağlı bir hak yoktur ve Robert Koch Enstitüsü’nün tavsiyeleri  bu konuda hiçbir ifade içermemektedir. İşveren, iş güvenliği uzmanı, şirket doktoru, işyeri işçi temsilciliği / personel temsilciliği / işçi temsilciliği ile çözüm aramak anlamlıdır. Ekibinizde yer alan çalışma arkadaşlarınızla birlikte hareket etmeniz tek başına hareket etmenizden daha iyidir.

4. İş yerinde enfekte oldum. Bu bir iş kazası mıdır ve yasal kaza sigortasının kapsamına girer mi?

Çalışma sırasında Corona virüsü ile kanıtlanmış enfeksiyonu olan sigortalı kişilerin hastalığı, bireysel durumlarda yasal koşullara uyması şartıyla, bir meslek hastalığı olarak kabul edilir. Nerede enfekte olduğunuzu kanıtlamak pratikte kolay olmayacaktır. Corona virüsü ile iş sırasındaki temaslar, örneğin hastanedeki enfekte kişilerle temas, rehabilitasyon, yaşlılara bakım, engellilere yardım, ayakta tedavi hizmeti veya enfekte olmuş kişileri ambulansta taşıyarak gerçekleşebilir. Ayrıca, şüpheli numunelerin mikrobik açıdan incelendiği laboratuvarlarda mesleki temas gerçekleşebilir. Tüm bu durumlar, yasal kaza sigortasının  kapsamına girer.

Şu anda Covid-19 belirtiniz olmasa bile, yaptığınız işleri ve buna bağlı olarak temasta bulunduğunuz kişileri olabildiğince doğru bir şekilde belgelemeniz önemlidir. İşin yeterli koruyucu araç olmadan yapılması gerektiğinde, ileride ortaya çıkabilecek bir meslek hastalığının sorumluluğu ve belgelenmesi açısından orada çalışan kişinin işverene tehlike bildiriminde bulunmasını (birkaç kez) tavsiye ederiz. İşletmede bir işyeri işçi temsilciliği (BR), personel temsilciliği (PR) veya işçi temsilciliği varsa bu bildirimin bir kopisi onlara da verilmelidir. Bir çalışanın hastalığı sırasındaki bakımının sağlık sigortası veya kaza sigortası tarafından üstlenilmesi büyük bir fark yaratır. Kaza sigortası daha kapsamlı bir bakıma sahiptir; akut bakımdan sonra uzun sürecek sonraki bakımları da kapsar. Sağlık ve sosyal hizmetlerde çalışanlar için kaza sigortası, ya sağlık hizmeti ve refah için mesleki bir kurum (Berufsgenossenschaft) veya belediye kaza sigorta sandığıdır (Unfallkasse). 

Sağlık hizmeti ve refah bakımı için meslek birliğinin (Berufsgenossenschaft) bu konudaki cevabını dikkatinize sunuyoruz:

https://www.bgw-on-line.de/DE/Home/Branchen/News/Coronavirus.html

Çeviren Semra Çelik

 Quelle:

https://gesundheit-soziales.verdi.de/coronavirus/++co++c01b8006-6f3d-11ea-9a9a-001a4a160100

, ,