100 örgütten ortak açıklama: Kürtaja güvenli erişim sağlanmalı

 

100 sivil toplum örgütü ortak bir açıklama yayımlayarak, kürtaja erişimin sağlanması için acil önlemler alınmasını istedi.

100 sivil toplum örgütü bugün ortak bir açıklama yayımlayarak, Avrupa hükümetlerinin COVID-19’un sürdüğü dönemde Avrupa’daki kadınların ve kız çocukların kürtaj hizmetlerine güvenli ve zamanında erişimini acilen güvence altına alması gerektiğini söyledi.

Avrupa’da birçok kadın ve kız çocuk, süregelen pandemi döneminde kürtaj hizmetlerine güvenli bir biçimde erişebilmek için birçok zorlukla karşı karşıya kalıyor. Kürtaj yasalarının son derece sınırlandırıcı olması ve kürtaja erişim için gerekli idari işlemlerin külfetli olması kadınları ve kız çocukları birçok engelle karşı karşıya bırakarak, hayati önem taşıyan bu sağlık hizmetine güvenli erişimi aşırı derecede zorlaştırıyor. Ortak açıklama, Polonya parlamentosunun bölgenin halihazırda en sınırlandırıcı kürtaj yasalarından birini daha da sertleştirmeyi öngören yeni bir yasayı görüşmeye hazırlandığı süreçte yapıldı.

Üreme Sağlığı Hakları Merkezi Avrupa Bölgesel Direktörü Leah Hoctor, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Avrupa hükümetleri COVID-19 pandemisinin sürdüğü dönemde kürtaj hizmetlerine güvenli ve zamanında erişimi güvence altına almak için derhal harekete geçmelidir” dedi. Hoctor, sözlerini şöyle sürdürdü:

  “Avrupa hükümetleri, kürtaj hizmetlerine erişimi engelleyen ve tıbbi açıdan gerekli olmayan tüm işlemleri ortadan kaldırmak için acilen adım atmalı ve kadınların erken tıbbi kürtaja evlerinde erişimine izin vermelidir.”

‘KÜRTAJI KISITLAMAK PANDEMİYLE MÜCADELE ANLAMINA GELMİYOR’

Ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı: Devletler, kürtaj hizmetinin temel bir sağlık hizmeti olduğunu kabul etmeli ve kadınların ve kız çocukların kürtaj hizmetlerine güvenli bir biçimde erişebilmesini sağlamak için gerekli adımları atmalıdır.

 Avrupa’da birçok hükümet, pandemi döneminde, tıbbi kürtajın evde gerçekleştirilmesi de dahil olmak üzere cinsel sağlık ve üreme sağlığına ilişkin temel hizmetlere, ürünlere ve bilgilere güvenli ve zamanlı erişimi sağlayacak tedbirleri uygulamadı. Birçok hastane ve klinik, üreme sağlığı hizmetlerini en düşük seviyeye indirdi veya personel azlığı ve çalışanların görevlerinin değiştirilmesi gibi çeşitli nedenlerle tamamen durdurdu. Birçok ülkede olağan klinik hizmetlere erişim son derece zorlaştı.

Üreme sağlığı hizmetlerine getirilen kısıtlamalar, yoksul kadınları, engelli kadınları, Roman kadınları, belgesiz göçmen kadınları, genç kadınları, trans kadınları, ikili cinsiyet sistemine karşı çıkan kişileri ve hane içi şiddet veya cinsel şiddete maruz kalan ya da maruz kalma tehlikesi altında olan kadınları orantısız etkiliyor.

‘KÜRTAJ HAKKI İÇİN KOLAYLAŞTIRICI ÖNLEMLER ALINMALI’

Kürtajın hâlâ yasa dışı olduğu veya sert bir biçimde sınırlandırıldığı ülkeler ile şahsi kanaatlerine aykırı olduğu gerekçesiyle hizmet vermeyi reddeden doktorlar veya meşakkatli idari süreçler gibi çeşitli engeller nedeniyle kadınların kürtaj hizmetlerine erişmek için yurt dışına çıkmak veya posta yoluyla kürtaj hapları sipariş etmek zorunda kaldığı ülkelerde daha derin kaygılar yaşanıyor.

Bu son derece sınırlandırıcı yasalarla engellerin zarar verici etkileri, kadınların yasal kürtaja erişmek için yurt dışına seyahat etmesinin veya diğer ülkelerdeki sağlık kuruluşlarından postayla ilaç sipariş etmesinin mümkün olmayabileceği mevcut durumda daha da ağırlaştı.

 Uluslararası Planlı Ebeveynlik Federasyonu Avrupa Ağı (IPPF EN) Bölgesel Direktörü Caroline Hickson, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu sözlere yer verdi: “Pandemi hayatlarımızı her yönüyle etkiliyor; ancak bu durum, kadınların cinsel sağlık ve üreme sağlığını ilgilendiren konularda karar alma hakkını zayıflatmak için bir bahane olarak kullanılmamalıdır.”

İMZACILAR:
Uluslararası Af Örgütü
Abortion Rights Campaign, İrlanda
Arnavutluk Nüfus ve Kalkınma Merkezi
Amrita Association, Macaristan
Association des Femmes de l’Europe Meridionale
Association européenne pour la défense des droits de l’homme (AEDH)
Association for Human Rights and Civic Participation / İnsan Hakları ve Sivil Katılım Derneği (PaRiter), Hırvatistan
Association for promotion of women’s action Tiiiit! Inc., Kuzey Makedonya
Association Mnémosyne, Fransa
Association of Women of Southern Europe / Güney Avrupalı Kadınlar Birliği (AFEM)
Associazione italiana donne per lo sviluppo, İtalya
Associazione Luca Coscioni, İtalya
ASTRA Network
Austrian Family Planning Association / Avusturya Aile Planlaması Derneği
Bibija Roma Women Center Roman Kadınlar Merkezi, Sırbistan
British Pregnancy Advisory Service İngiltere Gebelik Danışmanlık Servisi
Bureau Clara Wichmann, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Stratejik Davalama Vakfı / Foundation for strategic litigation for gender equality, Netherlands Hollanda
C.G.I.L. Confederazione Italiana del Lavoro, İtalya
Center for Curricular Development and Gender Studies: FILIA / Müfredat Geliştirme ve Toplumsal Cinsiyet Merkezi (FILIA), Romanya
Center for Reproductive Rights / Üreme Sağlığı Hakları Merkezi
CESI – Center for Education, Counselling and Research / Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Merkezi (CESI), Hırvatistan
Citizen, democracy and Accountability, Yurttaşlık, Demokrasi ve Hesap Verebilirlik Örgütü, Slovakya
Clio. Femmes, Genre, Histoire, Fransa
Coalition to Repeal the 8th Amendment, 8. Maddenin İptali İçin Koalisyon, İrlanda
Concord Research Center for Integration of International Law in Israel / İsrail’de Uluslararası Hukukun Entegrasyonu İçin Concord Araştırma Merkezi
Kıbrıs Aile Planlaması Derneği
Danish Family Planning Association / Danimarka Aile Planlaması Derneği
Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW)
Doctors for Choice İrlanda
Doctors for Choice Malta
Doctors for Choice Birleşik Krallık
Encore féministes
Equipop
European Humanist Federation / Avrupa Hümanist Federasyon
European Parliamentary Forum for Sexual & Reproductive Rights / Avrupa Parlamentosu Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları Forumu
European Roma Rights Centre / Avrupa Roman Hakları Merkezi
European Society of Contraception and Reproductive Health (ESC) / Avrupa Gebelikten Korunma ve Üreme Sağlığı Derneği (ESC)
European Women Lawyers Association /Avrupalı Kadın Avukatlar Birliği
Family Planning Association of / Moldova Aile Planlaması Derneği
Federación Planificación Estatal, İspanya
Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial, Belçika
Federation for Women and Family Planning / Kadın ve Aile Planlaması Federasyonu, Polonya
Fédération laïque des centres de planning familial – FLCPF, Belçika
Femmes solidaires, Fransa
Forum femmes méditerranée
Freedom of Choice Slovakya
Fundación para la Convivencia Aspacia, İspanya
Garance, Belçika
German Women Lawyers’ Association / Alman Kadın Avukatlar Birliği
Helia Derneği, İspanya
HERA – Health education and research association, Sağlık Eğitim ve Araştırma Derneği (HERA), Kuzey Makedonya
Human Rights Watch / İnsan Hakları İzleme Örgütü
Humanists Birleşik Krallık
International Commission of Jurists / Uluslararası Hukukçular Komisyonu
International Federation for Professionals in Abortion and Contraception / Kürtaj ve Gebelikten Korunma Uzmanları Uluslararası Federasyonu (FIAPAC)
International Planned Parenthood Federation – European Network / Uluslararası Planlı Ebeveynlik Federasyonu Avrupa Ağı
IPAS
Irish Family Planning Association / İrlanda Aile Planlaması Derneği
Kosovar Gender Studies Center / Kosova Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi
L.A.I.G.A, İtalya
L’ Associació de Drets Sexuals i Reproductius, İspanya
La Ligue des droits de l’Homme, Fransa
Latvian Association for Family Planning and Sexual Health Letonya Aile Planlaması ve Cinsel Sağlık Derneği
Le Planning Familial, Fransa
London-Irish Abortion Rights Campaign / Londra-İrlanda Kürtaj Hakkı Örgütü
Médecins du monde Fransa
Nane, Macaristan
National platform for reproductive justice / Üreme Sağlığı Adaleti İçin Ulusal Platform, Hırvatistan
National Women’s Council of Ireland  İrlanda Ulusal Kadın Konseyi
Patent Association, Macaristan
Planning Familial Lüksemburg
Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM) / Belgesiz Göçmenler İçin Uluslararası İşbirliği Platformu (PICUM)
pro familia Bundesverband, Almanya
Rape Crisis Network İrlanda
Regards de Femmes, Fransa
Rutgers, Hollanda
Santé Sexuelle Suisse, İsviçre
Sarajevo Saraybosna Open Centre, Bosna-Hersek
Sensoa, Belçika
Serbian Association for Sexual and Reproductive Health and Rights / Sırbistan Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı ve Hakları Derneği
Sex og Politikk, Norveç
Society Without Violence, Ermenistan
Şiddetsizlik ve İnsan Hakları Merkezi (SOS Rijeka), Hırvatistan
Swedish Association for Sexuality Education İsveç Cinsellik Eğitimi Derneği
Tajik Family Planning Association / Tacikistan Aile Planlaması Derneği
Union des Familles Laïques – UFAL, Fransa
Union Women Center, Gürcistan
Väestöliitto – The Family Federation of Finland / Finlandiya Aile Federasyonu (Väestöliitto)
Vita di donna, İtalya
Voice for Choice – L-għażla tagħha, Malta
Wales Assembly of Women / Galler Kadın Meclisi
WAVE Network – Women Against Violence Europe / Avrupa Şiddete Karşı Kadınlar Ağı (WAVE)
Women Center “Light Steps”, Arnavutluk
Women on Waves, Hollanda
Women on Web, Hollanda
Women’s Rights Foundation / Kadın Hakları Vakfı, Malta
Women’s circles, Slovakya
Women’s Resource Center Armenia / Ermenistan Kadın Kaynakları Merkezi
YouAct – European Youth Network on Sexual and Reproductive Rights / Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları Avrupa Gençlik Ağı (YouAct)
Young Feminist Europe

Kaynak:

https://ekmekvegul.net/sinirlarin-otesi/100-orgutten-ortak-aciklama-kurtaja-guvenli-erisim-saglanmali

, ,