Asgari ücretle ilgili 10 soru

642-1

İsaf Gün

1- Kimler yasal asgari ücret alabilir?

Prensip olarak 2015’ten itibaren bütün işçilerin 8,50 Euro brüt saat ücreti alma hakları vardır. Ancak bazı istisnai düzenlemeler ve özellikle de toplu sözleşmelerle ilgili belli süreyle sınırlı geçiş düzenlemeleri bulunmaktadır. 2011’de düşük ücret sınırı 9,50 Euro’ydu. 2012’de çalışanların yüzde 15’i yani 5,2 milyon emekçi 8,50 Euro’nun altında saat ücreti aldı. Çalışan kadınların dörtte birinin saat ücreti 8,50 Euro’dan düşüktü. Bu kadınlar yasal asgari ücret uygulamasından karlı çıkacaklar. Yasal asgari ücret düşük ücret sınırının altında olduğundan düşük ücret sektörü ortadan kaldırılmayıp sadece düzenlenmiş oluyor. 8,50 Euro ile sadece çok düşük bir asgari ücret verilmiş olacak. (Düşük ücret olarak ortalama ücretin en fazla üçte ikisi kadar olan ücretler tanımlanıyor.)

2- Geçiş düzenlemeleri var mı?

8,50 Euro’luk asgari ücret bazı emekçiler için 2015’te değil daha sonraki yıllarda başlayacak. Gazete dağıtıcıları için: 2015’te asgari 6,38 Euro 2016’da asgari 7,23 Euro 2017’de asgari 8,50 Euro Çalıştıkları sektörde geçerli bir asgari ücret olanlar için: 2017’den itibaren asgari 8,50 Euro

3-Hangi branşlarda yasal asgari ücretten farklı asgari ücret var?

Prensip olarak yasal asgari ücret her branş için geçerlidir. Ancak 1 Ocak 2015’ten sonra da geçici olarak 8,50 Euro’dan daha az saat ücreti ödenebilecek branşlar vardır. Örneğin kuaförlerde, mezbahalarda, tarım, ormancılık ve bahçecilikte çalışanlara geçici olarak daha az saat ücreti ödenebilir. Ancak1 Ocak 2017’den itibaren herkes için 8,50 Euro yasal asgari ücret geçerli olacaktır.

4-Stajyerlerin durumu nasıl?

Stajyerler de 8,50 Euro’luk asgari ücretten yararlanabilirler ancak bazı istisnalar vardır: Okul, çıraklık eğitimi ve sınavlara bağlı olarak mecburi staj yapanlar. Mesleğe yönlendirme veya üniversiteye başlama öncesi gönüllü olarak en fazla üç ay staj yapanlar. Meslek eğitimi ve yüksekokul eğitimi sırasında daha önce staj yapılmamış bir yerde yapılan staj. 18 yaşından küçük meslek eğitimi almamış stajyerler. Kısaca, yüksekokul eğitimine bağlı olarak üç aydan fazla staj yapan stajyerler yasal asgari ücret hakkına sahiptirler. Yüksekokul veya meslek eğitimini bitirdikten sonra staj yapmaya başlayanlar ise stajyerliğin ilk gününden itibaren yasal asgari ücret hakkına sahiptirler.

5-Uzun süreli işsizler asgari ücretten yararlanacaklar mı?

Uzun süreli işsizler herhangi bir işe girdiklerinde 7. aydan itibaren yasal asgari ücret hakkına sahiptirler. (Uzun süreli işsiz olarak bir yıldan fazla işsiz olanlar anlaşılmalıdır.)

6-Asgari ücret alabilmek için 18 yaşında olmak mı gerekir?

Prensip olarak hayır, ama meslek eğitimini bitirmiş 18 yaşın altındaki gençler asgari ücret kapsamı dışındadırlar. Yaşlarından bağımsız olarak çıraklık eğitimi almakta olanlar ve gönüllü çalışanlar (ehrenamtlich) asgari ücret uygulamasının dışındadırlar.

7-Mini işlerde özel bir durum var mı?

Hayır, mini işlerde çalışanlar yasal asgari ücret alırlar.

8-Asgari ücretin hesaplanmasında neler dikkate alınır, neler alınmaz?

Bir emekçinin çalıştığı yerden ücreti yanısıra başka yardımlar ya da ücrete ek olarak ödenen para alması halinde bunların asgari ücretin hesaplanmasında dikkate alınıp alınmayacağı konusunda yasal bir açıklama yok. Ancak gümrük bu sorunla ilgili olarak araştırma yapıyor. Bu konuda bilgi www.zoll.de adresinden edinilebilir. Asgari ücret hesaplanmasında dikkate alınmayacak hizmet ve ek ücret ödemeleri – Pazar, gece ve vardiya ek ödemeleri – Kirlilik ve tehlike ek ödemeleri – Akord çalışmaya bağlı olarak alınan ikramiye – Bahşiş – İşverenden ve devlet destekli tasarruflar Dikkate alınacaklar: – Temel ücret – Özel bir çalışmaya bağlı olmayan ek ödemeler.

9-Asgari ücret ne zaman artar?

Asgari ücrete ilk zam 1.1. 2017 tarihinde olacaktır. Ondan sonra da iki yılda bir artacaktır.

10-Asgari ücret uygulanmasından yararlanmak için ne yapmam gerekir?

Bu konuda nerelerden yardım alabilirim? Yazılı olarak başvuruda bulunmak gerekir. Yazıda çalışılan günler ve saatler belirtilmelidir. Bu nedenle her gün işe ne zaman başlandığı, ne zaman mola verildiği, ne zaman bittiği konusunda not alınması ve bu notun işverene onaylatılması iyi olur. Eğer mümkünse beraber çalıştığınız kişi ve kişileri tanık olarak göstermenizi tavsiye ederiz. Önemli olan işçilerin haklarını bilmeleri veya bilgilendirilebilecekleri yerlerden yardım istemeleridir. Sendika üyeleri bu konuda sendikalarından yardım alırlar. 2 Ocak 2015’ten itibaren DGB yasal asgari ücretle ilgili bir Hotline (telefon servisi) başlattı. Danışma hizmeti değişik dillerde örneğin Türkçe olarak da mümkün. DGB-Mindestlohn-Hotline: 0391 / 4088003 ( sabit telefon ücreti) 31 mart’a kadar Pazartesi-Cuma günleri arasında 07.00-16.00 arasında hizmet sunacaktır.

,