Önyargıları ve ayrımcılığı yıkalım!

İnsan hakları ihlallerine karşı ortak mücadele edelim- Önyargıları ve ayrımcılığı yıkalım!İ

Göçmen Kadınlar Birliği tarafından kamuoyunda devam eden tartışmalarla ilgili imzaya açılan metni ilk imzacılarıyla birlikte yayınlıyoruz

Kadınlara yönelik şiddet devam ediyor. Yasalarla yasaklanmasına ve kurbanların korunmasını hedefleyen önlemlere rağmen kadınlar hala şiddetin kurbanı oluyorlar. Bunlar arasında çok sayıda göçmen kadın da var. Bu nedenle yardım amacıyla açılan kuruluşların korunması yetmez. Aynı zamanda yenilerinin de açılması zorunludur. Zorla evlilikler ve namus cinayetleri üzerine şu an sürdürülmekte olan tartışmalar ne yazık ki hiç bir yarar getirmemektedir. Bu konuda inandırıcı ve yapıcı politik bir strateji izlenmemektedir. Göçmenler hakkında genel kurban ve suçlu değerlendirmesi yapılmakta, kültürel geri kalmış olarak damgalanmaktadırlar. Bu göçmenlerin gerçek durumlarını yansıtmamaktadır. Vatandaşlığa geçişin zorlaştırılması ve Baden Wüttemberg’de ‘Vicdan Testi’ yapılmaya başlanması, göçmenlerle ilgili olumsuz tabloyu güçlendirmektedir. Böylece karşılıklı önyargılar pekiştirilmekte ve göçmenlerin toplumdan daha fazla yalıtılmasına yol açılmaktadır. Kadınlara yönelik şiddet konusundaki tartışmaların sürdürülme biçimi bu nedenle endişe vericidir. Kadınlara yönelik şiddetin ve zorla evlendirmelerin İslam dinine bağlı olarak tartışılmasını da yanlış buluyoruz. Göçmenlerin ekonomik, sosyal ve kültürel kökenlerine bakılmaksızın genel olarak kurbanlar ve suçlular olarak görüldüğü bir politika dar bakışlı bir politikadır. Kadınlara yönelik şiddet ve zorla evlendirmelerin hakların kısıtlanmasıyla engellenmesi denemelerini faydasız ve yanlış buluyoruz. Göçmen kadınların gerek duyduğu: Toplumsal yaşama şans eşitliğine ve eşit haklara sahip olarak katılım olanağı Oturum hakkında iyileştirmeler Eşten bağımsız oturum ve çalışma hakkı Zorla evlendirilip Türkiye’de bırakılan kadınlar için yasal süre olan 6 ay geçmiş olsa bile Almanya’ya dönme hakkı Kadın ve genç kızlara bağımsız ve eşit haklara sahip bir yaşam perspektifi ve güvence sunacak kurs ve yardım olanaklarının artırılması

 

İMZACILAR Prof.Dr. Yasemin Karakasoglu (Universität Bremen), Claudia Roth (MdB / Die Grünen), Prof.Dr. Maria Mies, Prof.Dr. Helena Flam (Universität Leipzig), Prof. Dr. Annita Kalpaka (Fachhochschule Wiesbaden), Heike Wieder (Fortbilderin und Sozialarbeiterin, Hamburg), Heike Hänsel,(MdB / Die Linkspartei), Helma Lutz (PD Uni Münster), Karin Binder( MdB/Die Linkspartei), Evrim Helin Baba (frauenpolitische Sprecherin der Linkspartei im Abgeordnetenhaus Berlin), Süheyla Kadıoğlu(Araştırmacı- Yazar), Esra Tekkan (OGS Massnahme Arnoldstrasse Bochum), Prof Dr. Ingrid Haller, Victoria B. Robinson, Dr. Cristine Morgenstern, (FH Wiesbaden- FH Frankfurt), Sevim Dağdelen (MdB/Die Linkspartei), Prof. Dr. Barbara John, Berami (berufliche Integration e.V in Frankfurt am Main

 

Mart 2006

, , ,