Türkiye ve Avrupa’ da kadın ve insan hakları güvencesine ağır darbe

Almanya CEDAW- Alianz basın açıklaması

Berlin, 26 Mart 2021

Türkiye’ nin İstanbul Sözleşmesini iptali: Türkiye ve Avrupa’ da kadın ve insan hakları güvencesine ağır darbe.

Almanya CEDAW- Allianz, Türkiye’ nin Avrupa Komisyonu`nun kadınlara karşı şiddeti ve ev içi şiddeti önlemek ve şiddetle mücadele etmek üzere onayladığı İstanbul- Sözleşmesini feshetmesini kınıyor.
Sözleşmenin iptali dünya genelinde kadınlara, genç kızlara ve LGBTQ* bireylere yönelik şiddete karşı verilen mücadele çabalarına verilen ölümcül bir sinyaldir. Türk ve Kürt kadınları ve İnsan Hakları Dernekleri ile dayanışma içindeyiz. Sözleşmenin iptali ile özellikle sığınmacı kadınlar, queer bireyler ve çocuklar her zamankinden daha da savunmasız hale getirilmiştir. Bu kesimlerin ağır mücadelelerle kazandıkları eşitlik, özgürlük ve kendi yaşamını tayin hakları böylelikle yok edilmektedir. Kadın ve İnsan Haklarının uygulanması için mücadele eden Allianz olarak bizler, bu uluslararası anlaşmaya iptal edilmesini kınıyoruz.
İstanbul Sözleşmesi`nin iptali sürpriz olmadı. Karar, bir bütün olarak kadın haklarını ve kadınların şiddetsiz yaşam haklarını tehdit eden politik ve toplumsal gelişmelerin sonucu. Bu gelişmeleri sadece Türkiye’de de değil Polonya ve Macaristan gibi değişik Avrupa ülkelerinde olduğu gibi dünya genelinde de gözlemliyoruz. Acil ve etkin bir şekilde harekete geçilmesi gerekiyor. Alman hükümetinin Türkiye ile olan ilişkilerine yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde sonuçlar çıkarması, yaptırımlar uygulaması ve kadın haklarına karşı atılan adımları net bir şekilde reddetmesi gerekiyor.
Almanya CEDAW- Allianz’ ın Alman hükümetinden talepleri:
-Avrupa Konseyi başkanlığını yürüten Almanya’ nın bu konumunu değerlendirerek Türkiye’ nin red kararını geri almasını talep etmesini ve Kurula üye olan tüm ülkelerin anlaşmayı onaylaması ve tutarlı bir şekilde uygulaması için çaba sarfetmesini istiyoruz.
-Sözleşmenin Avrupa Birliği tarafından da onaylanmasını ve tutarlı bir şekilde uygulanmasını istiyoruz.
– Sözleşmenin Almanya’daki tüm kadınları kapsayacak şekilde tutarlı ve koşulsuz uygulanmasını ve 59. maddeye ilişkin tüm çekincelerin geri alınmasını istiyoruz.
– Korona krizi sırasında kadınlara, özellikle savunmasız insan ve azınlık gruplarına yönelik artan şiddeti kabul edilemez olarak ele alınmasını ve böylelikle Türk hükümetine açık bir mesaj gönderilmesini istiyoruz.
– Mevcut protestolar sırasında kadın ve insan hakları örgütlerinin korunmasını istiyoruz.
Kadınlara karşı uygulanan şiddet politiktir ve küreseldir. Hepimizi ilgilendirir. Bu yüzden Uluslararası İnsan Hakları Beyannamesini imzalamış olan tüm devletleri yükümlülüklerini koşulsuz, şartsız, istisnasız, mazeretsiz ve tavizsiz uygulamaya çağırıyoruz. Çünkü insan hakları bölünemez, devredilemez ve ertelenemez. İnsan hakları her zaman ve her yerde gerçekleştirilmesi gereken ilkelerdir.

Almanya CEDAW- ALLIANCE: Ağırlıklı olarak kadın ve insan haklarının uygulanması için mücadele eden, 31 sivil toplum örgütünün yer aldığı bir kurumdur. Görevi, Almanya da kadına yönelik her türden ayrımcılığı ortadan kaldırmak üzere Birleşmiş Milletlerin Kadın Hakları Sözleşmesinin (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) uygulanmasına eleştirel bir tarzla eşlik etmektir. Allianz, çatı örgütü Alman Kadın Konseyi’ne bağlı olarak çalışmalarını yürütmektedir.

Çeviren: Sevinç Sönmez

,