1 Mayıs’ta alanlardayız

Savaşı durdurun! Silahları indirin!

Militarizme ve silahlanmaya hayır!

Kâr yerine sağlık! Eşit işe eşit ücret!

Herkes için iyi çalışma ve yaşam koşulları!

1 Mayıs‘ ta taleplerimizle alanlardayız!

İşçi ve emekçiler, kadınlar için olağanüstü dönemler hiç bitmiyor; İki yılı aşan bir süredir pandeminin etkileriyle mücadele ediyor, üçüncü ayına giren Ukrayna Rusya savaşına karşı barış talebimizi yineliyor, Almanya gibi zengin bir ülkede giderek yoksullaşmaya tanık oluyoruz. Kadınların omuzlarındaki yük her geçen gün daha da artıyor, çalışma koşullarımız kötüleşiyor.

İşte bu yüzden 1 Mayıs’ta daha iyi ücret, çalışma ve yaşam koşulları için taleplerimizi alanlara taşıyacak, savaşlara karşı halkların kardeşliği savunacak, kendi yaşamımızı kendimizin tayin ettiğimiz, eşit, adil bir yaşam isteyeceğiz. Çalışmamıza karşı şimdi ve emekliliğimizde yoksul olmaya karşı çıkacak, kazandığımız ilk Euro’dan itibaren sosyal sigorta ödenmesini ve vergi sisteminin haksızlıklarına karşı çıkacağız.

Kâr yerine sağlık!

İhtiyacın en fazla olduğu dönem onlarca hastane kapatıldı (2020-2021 de 22 hastane kapatıldı, 2022 de 31 hastane tam, 17 hastane kısmen kapatılacak). Mevcut duruma ve hala devam etmekte olan pandemiye rağmen, ticarethaneye dönüştürülmüş, artık yeni bir hükümetin de değiştiremeyeceği harabe bir sağlık sistemi ile karşı karşıyayız. Sosyal devlet ve sosyal güvenlik gibi boş sözlerden ve vaatlerden bıktık artık. Sağlık sektöründe insanı ve insan yaşamını merkezine alan acil bir dönüşüme ihtiyaç var. Bu işkolunda, 56 bin doktor ve 140 bin sağlık ve bakım personel açığı olduğunu ve sağlık çalışanlarının zaten güçlerinin üzerinde çalışmaktan bitkin düştüklerini pandemi sürecinde daha da net gördük. Sağlık ve bakım çalışanları için derhal daha iyi çalışma koşulları ve daha iyi ücret talep ediyoruz. Kâr yerine sağlık istiyoruz!

Eşit işe eşit ücret!

Eğtim ve Sosyal Hizmetler işkolunda çalışan emekçiler de güçlerinin üzerinde çalışmalarına rağmen hak ettiklerinin altında ücret alıyorlar. Devam eden toplu iş görüşmelerinin ikinci turunda da ne yazık ki, daha iyi çalışma koşulları ve mesleklerinin değerinin yükseltilmesi talepleri, işverenler tarafından kabul edilmedi. Acaba bu alanda çalışan 1,5 Milyon çalışanın emeği olmasa toplum olarak halimiz ne olurdu? Mesleki değerin olmaması, kötü çalışma koşullarını, düşük ücretleri, ve güvencesiz iş sözleşmelerini de beraberinde getiriyor. Çalışanlarının yüzde 90‘ ının kadın olduğu sosyal mesleklerin ücretlerinin derhal Toplu İş Sözleşmeleri kapsamında arttırılması ve değer kazanması gerekiyor. Ancak, kadınlar diğer meslek alanlarında da aynı işi yapmalarına rağmen yüzde 18 daha az ücret alıyorlar. Tüm branşlarda ve meslek gruplarında eşit işe eşit ücret talep ediyoruz.

Herkes için iyi çalışma ve yaşam koşulları!.

Aylardır rekor düzeyde seyreden enflasyon oranı, Mart ayı itibarı ile yüzde 7,3‘ lere fırladı ve daha da artması bekleniyor. Benzin, enerji, elektrik ve gaz fiyatları, shızla yükselmeye devam ediyor. Besin maddelerinin fiyatları altı ay öncesine oranla neredeyse iki kat pahalılaştı. Buna rağmen reel ücretler ise düşüyor. Düşük gelirli emekçiler ise mevcut maaşlarıyla zar zor geçimlerini sağlayabiliyorlar. Özellikle düşük ücretli işlerde çalışan göçmen kökenli kadınlar temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için her Cent‘ i sayarak harcamak zorunda. Bu yüzden, daha iyi yaşam koşulları için maaşlara derhal zam yapılmasını talep ediyoruz.

Savaşı durdurun! Silahları indirin!

Ukrayna‘ da devam eden emperyalist savaş öncelikle kadınları ve çocukları vuruyor. Savaşta kadınlara yönelik taciz ve tecavüz sistematik olarak bir silah gibi kullanılırken, ülkeden kaçmaya çalışan kadınlar ve çocuklar yollarda da insanlık dışı muamelelere maruz bırakılıyorlar. Bizler, bu savaşta hiç bir payı olmayan ancak NATO ve Rusya gibi egemen güçlerin çıkarları için tüm yaşam güvencesini kaybeden Ukrayna ve Rusya halkları ile dayanışma içindeyiz. Savaşın derhal durdurulmasını istiyoruz! Silahlar indirilsin! Barış hemen şimdi!

Militarizme ve silahlanmaya hayır!

Almanya da sadece bu yıl yeni silah sistemlerine 100 Milyar Euro‘ luk özel fon aktarılacak. Şansölye Olaf Scholz‘ e kalsa bu silahlanma fonunun anayasaya girmesi ve sürekliliğinin garanti altına alınması gerekiyor. Burada sözkonusu olan, gündemdeki Ukrayna savaşının da ötesinde, Almanya’nın Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısından da önce varolan silahlanma planları. Son yıllarda savunma bütçesi de bu doğrultuda adım adım arttırıldı. 2022 yılı için savunma bütçesine düşünülen 50,3 Milyar Euro‘nun, en az 71,4 Milyar Euro‘ ya çıkarılması ve 100 Milyarlık ek bir fonun oluşturulması öngörülüyor. Daha açık söyleyecek olursak, silahlanmaya tam olarak 171,4 Milyar Euro ayrılmış durumda ve bu devasa meblağ her an arttırılabilir. (Maaliye bakanı Lindner bununla da kalmadı ve “ordunun vurucu gücünü artırmak için kısa süre içinde gerekli olan askeri teçhizat ve mühimmat için ” 102 milyar Euro’luk bir listeyi de bakanlar kuruluna sundu!) Buna paralel olarak toplumda, savunma yapacak düzeyde bir Federal Ordunun olmadığı propagandası yapılarak, korku ortamı yaratılıyor. Almanya, sağlık, eğitim ve daha iyi ücretlere bütçe ayırmak yerine silahlanıyor. Artan bu askeri harcamalar ise, Milyarlarca kazanç olarak Rheinmetall gibi silah tekellerinin kasasına gidiyor. Militarizme ve silahlanmaya hayır diyoruz! Bombalar yerine sağlık ve eğitime yatırım yapılsın diyoruz!

Göçmen Kadınlar Birliği olarak diyoruz ki: Artık yeter! Daha fazlasını istiyoruz! Hak ettiğimiz saygıyı görmek, değeri almak istiyoruz! Sonra değil şimdi istiyoruz. Tüm kadınları 1 Mayıs‘ ta Almanya genelinde yapılacak olan mitinglere ve yürüyüşlere katılmaya çağırıyoruz. Gelin, taleplerimizi birlikte yüksek sesle haykıralım, daha iyi çalışma ve yaşam koşulları için dayanışma içinde birlikte mücadele edelim.

GKB-1-MAYIS

, ,