Zincirlerimizi kıralım! Direnelim, dans edelim, ayaklanalım!

Layout 1

OneBillionRising1Dans ediyorum çığlıkları durdurmak için

Dans ediyorum kuralları bozmak için

Dans ediyorum acıyı durdurmak için

Dans ediyorum altüst etmek için

Zincirleri kırmanın zamanı geldi, evet!

14 Şubat’ta dünyanın 190 ülkesinde ve Al- manya’nın bir çok şehrinde kadınlar, şiddet, taciz, tecavüz, yapısal adaletsizlik, kadınların toplumsal yaşama katılım hakkının gasp edilmesini prostesto ederek adalet ve eşitlik talebiyle sokaklara, dans etmeye çıkıyor.

Kadına yönelik şiddete ilişkin rakamlar korkunç. Dünyada her üç kadından biri şiddete uğruyor. Almanya’da ise her 4 kadından biri şid- dete uğruyor ve her yıl 40 bin kadın çocuklarıyla birlikte sığınma evlerine başvuruyor.

Kaynağını ataerkil, geleneksel, toplumsal, hukuksal, ekonomik, siyasal, eğitimsel yapı içinde kadının ayrımcılığa uğramasından, kadının erkeğe bağımlı hale getirilmesinden alan kadına yönelik şiddet, kadınların bedensel ve ruhsal bütünlüğünü tehdit ediyor.

Kadına yönelik şiddet, dünyanın bir çok böl- gesinde devam eden savaş ve bölgesel çatış- malarda, giderek artan yoksullukta, doğurganlığa yapılan müdahalelerde, taciz ve tecavüzlerde, ev içinde, namus, gelenek adına yapılan her uygu- lamada açıkça ortaya çıkıyor.

Zincirlerimizi kıralım

Direnelim,

dans edelim, ayaklanalım!

Göçmen kadınlar bütün bu sorunlara ek olarak ayrımcı yasa ve uygulamalar nedeniyle de şiddetin yarattığı sorunlarla baş etmekte zor- lanıyor.

Göçmen Kadınlar Birliği olarak kadınların toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri sonucu yaşadığı her tür şiddet ve ayrımcılığı sadece kadınların değil tüm toplumun sorunu olarak görüyoruz. Ve biliyoruz ki tabularla mücadele etmek, koruma ve savunma olanaklarının genişletilmesini sağla- mak, faillerin cezasız kalmamasını ve yasaların değişmesini istemek gibi çok sayıda talebi daha kararlı savunmak zorundayız.

14 Şubatta bir kez daha kadınların ayrım- cılığın ve şiddetin esas hedefi olmasına ve şid- deti yaratan, besleyen, körükleyen bütün uygulamalara hayır diyor ve bütün kadınları şid- dete karşı çıkmaya, seslerini duyurmaya ve dans etmeye çağırıyoruz.

Kadına yönelik şiddete karşı uzlaş- madan ve etkili bir mücadele için,

• Şiddet mağduru kadınların sığındığı kurumlara ayrılan maddi kaynakların kayıtsız- şartsız arttırılması için,

  • Eşten bağımsız oturma hakkı için,
  • Şiddet mağduru kadın- ların daha iyi korunması ve aydınlatılması için

    biz de ayağa kalkıyoruz ve greve katılıyoruz!

  •  obr tr_Layout 1

 

,