Okuma ve söyleşi akşamı

Bahar Atçı / Dortmund
Göçmen Kadınlar Birliği, Planerladen, Alevi Derneği Dortmund ve Auslandsgeselschafft NRW’nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu Yaşar Kemal okuma ve söyleşi akşamını gerçekleştirdik.. Hayatından kesitlerle, bilinmeyenleri Çukurovalı Yaşar Kemal’i anlattık, Yarım saatlik bir Yaşar Kemal belgeseliyle İnce Memed’in yaratıcısı büyük usta Yaşar Kemal’i hasret ve saygı ile andık.

O bu coğrafyada olanı yazdı. İnce Memed yüzyıllardır vardı, ama yazılmamıştı, yazılamamıştı Yaşar Kemal yazdı. Demirciler Çarşısı Cinayeti yüzyıllardır işleniyordu ama yazılmamıştı, o yazdı. Yer Demir Gök Bakır’dı, görülmemişti, o gördü, Fırat Suyu Kan Akıyor’du yüzyıllardır, kimse bakmıyordu, o baktı. Yeryüzünün bütün acılarına dokunmak istedi, bu yüzden en çok barış dedi.Bizlere bu uğurda direnişi öğütledi. Direnişi öğretti. Direnişi söyledi. İnce Memed bize direniş olmadan barış içinde yaşam olmayacağını anlattı durdu.

Yaşar Kemal’in yoksulların, ezilenlerin, darda olanların, yaşamak için, soluk alıp verebilmek için, ekmek için, aşk için, gökyüzü için direnmek, ama hep direnmek zorunda olan insanların yazarı olduğunu söylemekten, hep söylemekten geri durmayalım.

Toprak ağalarının, savaş ağalarının, tekelci kapitalist ağaların, edebiyat ve sanat dünyasının ağalarının, zindancı başı ağalarının,onların yanaşmalarının karşısında her döneme denk İnce Memed’ler olarak çıkmak için Yaşar Kemal usta gibi çok okuyalım, çok çalışalım, çok yazalım, çok üretelim, çok söyleyelim.Ona özlemimizi ancak böyle giderebiliriz. Ona karşı görevimizi ancak böyle yerine getirebiliriz.

Yaşar Kemal’in bizlere öğrettiği gibi direnişi ve barış özlemini alıp kalbimize yer edelim.Büyük ustanın dediği gibi: “Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa, şimdi en güzel şiir, barıştır.”13087836_233137597044715_6669783049084211610_n

,