Paramız nerede?

Dieses-Bild-runterladen

9 Ekim, Almanya’da İşyerinde Ücret Eşitliği Günü. DGB ve DGB’ye bağlı sendikalar o gün ‘kadınlar daha fazlasını hak ediyor’ başlığı ile değişik etkinlikler gerçekleştirecekler. Amaç kadınların düşük ücretlerine, ücret eşitsizliğine bir kez daha dikkat çekmek.
Almanya’da emekçilerin yaklaşık yarısının çalışma yaşamında hak ettikleri ücreti alma şansları neredeyse yok gibi. Her gün milyonlarca kadın, “paramız nerede” diye soruyor. Bunun nedeni ise ortada: Kadınlar aynı işi yapmalarına karşın hala erkeklerin aldığı ücretin ancak yüzde 78’ini alabiliyorlar. Kadın ve erkek emekçilerin ücretlerinin arasındaki fark yüzde 22 oranında seyrediyor. Bütün taahhütlere karşın ücret farkında çok sınırlı bir iyileşme söz konusu ve bu yönde atılması gereken önemli adımlar konusunda çok yavaş hareket ediliyor.
Yüzde 22’lik ücret eksikliğinin birçok nedeni var: Öncelikli neden kadınlara, aynı işi yapmalarına karşın hiçbir gerekçe olmaksızın erkek meslektaşlarından daha az ücret ödeniyor. Diğer bir neden ise kadınlar erkeklere nazaran daha sık kısmi süreli çalışıyorlar ve aile için yetiştirme ve bakım işlerinin aslan payını kadınlar üstleniyorlar – bu ise kadınların çalışma yaşamlarında kopukluklara neden oluyor.
Bu sayılan nedenler de ücretlerin düşük olmasına yol açıyor. Ayrıca özellikle kadınlar tarafından icra edilen mesleklere “tipik erkek mesleği” denilen işlerden elde edilenden çok daha düşük ücret ödeniyor.
Son yıllarda Almanya’da çok ciddi bir biçimde büyüyen düşük ücretli işler sektöründe çalışanların ezici çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. Bu nedenle DGB ve üye sendikalar 9 Ekim, İşyerinde Ücret Eşitliği Günü vesilesiyle diyorlar ki:
‘Aradaki boşluk kapatılmalı – Kadınlar daha fazlasını hak ediyorlar!’

gleiche4

,