„Kadınlar daha fazlasına layık“

Gıda, Otel ve Lokanta Çalışanları Sendikası NGG, kadın ve erkekler arasındaki ücret farkını yok edilmesi hedefiyle Ücret Adaleti İnisiyatifi başlattı. Sendikanın bu girişimi Federal Aile Bakanı tarafından da destekleniyor.

csm_Rosenberger_hochaufloesend_ea950a7a82
NGG Başkanı Michaela Rosenberg tarafından Berlin’de 160 işyeri işçi temsilcisinin katıldığı bir çalıştayda startı verilen kampanya yeni değil. Daha 2013 yılında yapılan olağan kongrede, sendika içinde aktif mücadele sürdüren kadınlar, ücret adaleti için daha fazla çaba harcama çağrısında bulunmuş ve bir inisiyatif başlatılmasını istemişlerdi.
Bu konuyu tekrar gündeme getiren Rosenberg, BR üyeleri çalıştayında, aynı işi yapmalarına rağmen kadınların ellerine ay sonunda erkeklerden ortalama yüzde 21 daha az ücret geçtiğine dikkat çekerek bu farkın kapatılmasının zorunlu olduğunu söyledi. Part time veya mini işlerde çalıştıkları için bu durumdan kadınların kendilerinin sorumlu olduğu açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Rosenberg, ‚kadınların tercihi değil bu. Ev işi, çocuk, yaşlı bakımı hala ezici çoğunlukla kadınlar tarafından yapılıyor, geleneksel kadın meslekleri ise değersiz olarak görülüyor.‘ dedi.

179İnisiyatife bağlı olarak, NGG, sektörde işverenler veya işveren örgütleriyle imzalanan 3500 sözleşmeyi, ücret adaleti konusunda denetimden geçirecek ve ayrımcılığın olduğu sözleşmelerin değiştirilmesi için çaba harcayacak. Sendika Başkanı, fırında satıcı olarak çalışan bir kadının , erkek satış elemanından daha düşük maaş aldığını, tatlıcılıkta ise vasıfsız kadın işçiler en düşük ücret grubu olan A’dan işe başlatılırken aynı durumdaki erkeklerin iki ücret grubu yüksekten işe alındıklarını bildirdi. Sendika, işverenlerin ya ücret adaleti temelinde herkes için geçerli sözleşmeler yapmalarını ya da işçilerin bordrolarının şeffalaştırılarak karşılaştırmaya ve hak talebine açık olmasını talep ediyor.
Sendikanın Ücret Adaleti İnisiyatifi’nin hamiliğini Federal Aile Bakanı Manuela Schwesig (SPD) yapacak. Schwesig BR üyeleri çalıştayında yaptığı konuşmada ücret farkının sektörel ya da bölgesel TİS’lerin bağıtlanmadığı veya çok küçük olan işletmelerde aşırı derecede yüksek olduğuna dikkat çekti. Bakan,ücret farkının kötü niyetten değil, eskimiş işletme yapıları ve zihniyetten kaynaklandığını belirterek; üretimde yer alan birinin satış elemanından, geleneksel erkek mesleklerinin geleneksel kadın mesleklerinden değerli görüldüğü ve hala erkeğin evin geçindiricisi olduğundan yola çıkıldığını bildirdi. Manuela Schwesig, Ücret Eşitliği Yasası’nın doğum veya çocuk-yaşlı bakımı sonrası kadınların işe dönme haftalık çalışma süresini arttırma hakkını koruyarak biçimlendirileceği sözünü verdi.

Initiative_Lohngerechtigkeit
NGG gibi Schwesig de ücret adaletinin yasal düzenlemeyle garantiye alınmasının zorunlu olduğu düşüncesinde. Ancak koalisyon ortakları CDU ve CSU, böylesi bir yasal düzenlemenin bürokrasiyi arttıracağı ve işletme masraflarını olumsuz etkileyeceği görüşündeler. Uzun tartışmalar sonrası birlik partileri uzlaşmaya yanaştılar ve 500’den fazla işçi çalıştıran yerlerde ücret adaletinin yasal garantisini kabul edebileceklerini bildirdiler. Schwesig ve NGG ise 500’den fazla işçi çalıştırılması koşulunun, çoğunluğu küçük işletmelerde çalışan kadın işçilerin yüzde 80’i için yasal düzenlemenin geçersiz olması anlamına geleceğini söylüyorlar. Bu nedenle partilere politik baskı yapmak ve kararlarını değiştirmelerini sağlamak için kampanya sürdürülecek.

Junge Welt’ten çeviren Semra Çelik

, ,