Kadınlara azıcık Noel Parası

145

Almanya’da 13. aylık olarak nitelenen Noel Parası ile ilgili olarak Hans Böckler Vakfı’nın yeni araştırması, yarı zamanlı işlerde çalışan kadınların Noel Parası alma konusunda durumlarının kötü olduğunu gösteriyor. Toplu sözleşmelerin geçerli olduğu fabrikalarda çalışan erkeklerin Noel Parası alma konusunda daha iyi durumda olduklarını gösteren araştırma, ülke çapında Noel Parası’nın eşitsiz ve dengesiz bir biçimde dağıldığına dikkat çekiyor. Temmuz 2013- Haziran 2014 tarihleri arasında online anketlere dayanarak sürdülen araştırma bu dengesizlikleri şöyle özetliyor.

Doğu batı ayrımı
Almanya’nın batısında çalışanların yüzde 57’si Noel Parası alırken bu oran doğu eyaletlerinde yüzde 40’larda kalmakta. Almanya çapında çalışanların Noel Parası alma oranı ise yüzde 54. Kimya endüstrisinde çalışan işçilerin Noel Parası aylık ücretlerinin yüzde 95’ine tekabül ederken, doğu eyaletlerinde kimya endüstrisinde çalışan işçilerin Noel Parası aylık ücretlerinin yüzde 80’ine denk düşüydr. Tekstil de batıda yüzde 100 Noel Parası alırlarken, Doğu da bu oran yüzde 60’a düşüyor. Kamu sektöründe ise yine batıda çalışanlar doğuda çalışan meslektaşlarına göre daha yüksek oranlarda Noel Parası alıyorlar.

Kadın erkek etkisi
Kadınlar erkeklere göre dörtte bir oranında daha düşük ücret alıyorlar. Buna ek olarak kadınların Noel Parası alma şansları da daha düşük. Noel parası alan kadınların oranı yüzde 51 iken erkekler de ise Noel Parası alanların oranı yüzde 56.

Tam zamanlı ve yarı zamanlı işler
Kadınların karşı karşıya oldukları bu durum tam zamanlı ve yarı zamanlı işlerde de görülüyor. Tam zamanlı işlerde çalışanların yüzde 55’i Noel Parası alırken yarı zamanlı işlerde çalışanların ise sadece yüzde 40’ı Noel Parası alabiliyor. Bu arada yarı zamanlı işlerde çalışanların beşte dördünün kadın olduğunu söylemek gerekiyor.

TİS
TİS’lerin geçerli olduğu işletmelerde Noel Parası alma oranı yüzde 71’e yükselirken TİS olmayan fabrika ve işletmelerde bu oran yüzde 42’ye geriliyor. Sendikalı olmak da Noel Parası almak açısından önem taşıyor. Sendika üyelerinin yüzde 66’sı Noel Parası alırken bu oran sendika üyesi olmayanlarda yüzde 51’e düşüyor.

http://www.boeckler.de ‘den derleyen Pelin Şener

 

,