Kadınlar mülteci akımını tartıştı

Zahide Yentur

dsc00134

VHS ve DGB’nin bünyesindeki “Arbeit und Leben”in düzenlediği “Avrupa’ya mülteci akımının nedenleri ve ortaya çıkardığı sorunlar” başlıklı bilgilendirme toplantısını Pedagog Bernd Kushe Schmittinger ve DGB’den Sema Yılmazer örgütledi. Frankfurt ve çevresinden aktif göçmen kadınların katıldığı iki günlük toplantı, Ostertal’da yapıldı.

dsc00060

Bernd Kushe Schmittinger yaptığı sunumda “Avrupa’ya mülteci akınının temelini hiç kuşkusuz çeşitli Batılı ülkelerin ve bölge ülkelerinin Orta Doğu politikaları, Orta Doğu’da pazar paylaşımları, güç kavgaları oluşturuyor.  Küresel iki süper güç ABD ve Rusya’nın çıkarları temelinde şekillenen bölgesel savaş, diğer bölgesel sorunlarla birlikte Orta Doğu’yu kan gölüne çeviriyor ve orada yaşayan insanların Avrupa’ya ya da diğer ülkelere kaçmasına yol açıyor. Hegemonyacı politikalar, mülteci akınının esas nedenidir” dedi.

dsc00068 dsc00071

Yapılan tartışmada göç ve mülteci akınının nedenleri üzerinde duruldu. Nedenler olarak savaş, işsizlik, politik kovuşturma, azınlıklara uygulanan ayırımcı politikalar, cinsiyetçilik, küresel iklim değişikliği sayıldı. Oluşturulan çalışma gruplarında mülteci akımının Almanya’ya getirdiği sorunlar, dünyada eşitsiz ekonomik gelişimin göç ve mülteci akımına etkileri, göç ve mülteci kavramları ve bunların hukuksal dayanakları ele alındı ve tartışıldı. Hükümetin, mülteci akımına karşı fırsatçı tutumu ve herhangi bir alt yapı hazırlanmadan mültecilerin kabul edilmesi ve onların mağdur edilmesi eleştirildi.

dsc00104 dsc00109 dsc00120

Seminerin ikinci gününde çeşitli kapı resimleri üzerinden Almanya’da göçmen kadınların yaşam maceralarına değinildi. Seminere katılan kadınlar bu bölümde, çeşitli kapı resimlerine bakarak geleneksel roller, engellemeler, yasaklar, aile içindeki sorunlar, toplumsal ve bireysel mücadele üzerinde tartıştılar.

,