Göçmen Kadınlar Angaje oluyor!

Zahide Yentur

mehr-mut-zum-gestalten3

“Göçmen Kadınlar Angaje oluyor” başlığıyla, Imbradiva e.V., BASASIF, Flüchtlingscafe Milena, Frankfurt Öğrenci Velileri Temsilciliği ve Göçmen Kadınlar Birliği’nin katılımıyla yapılan tartışma toplantısını Federal Aile Bakanlığı, berami, infrau e.V., DİKOM, Paritätische Bildungswerk destekledi.

Melisa Bel Adasme, sunumunda göçmen kadınların topluma sosyal ve politik katılımlarının ve katkılarının önündeki engellere değindi. Toplumdaki önyargılar, göçmen kadınların sadece başörtülü bir kadınla ifade edilmesinin getirdiği zorluklar, göçmenleri kapsayan bir çok kurumsallaşmada göçmen kadının dekoratif bir öğe olarak kullanılması, gerçekten angaje olan kadınların ise toplumsal yapılanmalarda görünmez olduğu gerçeğine değinildi. 

mehr-mut-zum-gestalten1

Alman toplumunda göçmen kadınlara ilişkin hakim olan imaj pasif, yardıma muhtaç, baskılanan, geleneklere bağlı ve kurban denildi. Yaşama aktif katılan, toplumsal yaşama aktif müdahalelerde bulunan göçmen kadınların ve onların örgütlülüğün görünülür olmasına hizmet eden tartışma toplantısında, katılımcılar hem kendi bireysel deneyimlerinden yola çıkarak hem de örgütsel çabalarıyla mevcut, hakim imajın değişmesini istedi.

mehr-mut-zum-gestalten2

Göçmen Kadınlar Birliği adına yapılan konuşmada, politika denilince sadece parti politikalarının ya da kurumsal yapılanmaların anlaşılmaması gerektiği, göçmen kadınların yaşadıkları semtlerden başlayarak, işyerlerinde, okullarda, aile içerisinde aynı soruna sahip diğer kadınlarla birlikte çözüm üretmeleri, dayanışmaları, birlikte mücadele etmeleri gerektiğine vurgu yapıldı. Alman ve diğer göçmen kadınlarla sorunlarımız bir çok noktada ortaklaşıyor, mücadelemiz birleşiyor denildi.

,