Göçmen kadınlar, talepleriyle 1 Mayıs’ta alanlarda

İşçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs, biz emekçi kadınlar için de büyük bir önem taşıyor. Bu yıl 125. kez kutlanacak olan bu mücadele gününde, sorunlarımızı dile getirmek ve taleplerimizi haykırmak için biz göçmen kadınlar da alanları dolduracağız. Çünkü bizi toplumsal yaşamın dışına iten, öte yandan alınterimizin karşılığını almamızı engelleyen uygulamalar hız kesmeden devam ediyor.

IMG_9270Yüzyıldır değişen bir şey yok

Bu uygulamalar, çalışma yaşamına katılmamızı ve eşit işe eşit ücret almamızı engelliyor. Bugün Almanya’da kadın işçiler, erkeklere göre ortalama yüzde 23 daha düşük ücret alıyor. Sosyal güvenceden mahrum bırakılıyor. Milyonlarca insan iş güvenliğinden yoksun: yarım günlük, mini iş (minijob) adı verilen işlerde, sözleşmeli veya kiralık işçi olarak çalışmak zorunda kalıyor. Başta tezgahtarlık, temizlik işleri, sağlık ve yaşlı bakımı gibi işkollarında, güvencesiz işlerde çalışanların yüzde 80’ini kadınlar oluşturuyor. Aynı şekilde, kiralık işçilik denen modern kölelik sistemi de giderek yaygınlaşıyor.

Eşitsizlik diz boyu

Göçmen kadınlar olarak bu olumsuzluklardan, hem kadın, hem de göçmen olarak bir kat daha fazla etkileniyoruz. Cinsiyet ayrımcılığının yanısıra, göçmen kadın olarak da ayrımcılığa maruz kalıyoruz. Yüksek vasıf gerektiren ve refah içinde yaşama güvencesi sunan düzeyde bir gelir getiren işlerde çalışan göçmen kadınların oranı daha düşük. Buna karşılık mini işlerde, süreli sözleşmeli işlerde ve kiralık işlerde çalışanlarımızın oranı daha yüksek. Ve bu işlerde çalışanların sadece yüzde dokuzu güvenceli bir işe geçiş yapabiliyor ve emeklilikte yoksulluk içinde bir yaşama mahkum ediliyor. Buna karşılık hükümetin açıkladığı annelik emekliliği uygulaması ve emekli aylığına yapılan 28 Euro zam, sorunlarımızın çözümüne yetmiyor. Çocuk bakım parası gibi uygulamalarda ısrar ederek, kadınların taleplerini göz ardı ediyor.

Çözüm mücadelede

Yeterli gelir ve güvenceli bir iş için mücadele etmekten başka çaremiz yok. Bu mücadele aynı zamanda, hangi kökenden olursa olsun, bütün kadınların eşitliği uğruna verilen mücadeledir. Biz, Göçmen Kadınlar Birliği olarak 1 Mayıs alanlarında da bu mücadelede yerimizi alıyor ve ve sesimizi yükseltiyoruz:

Eşit işe eşit ücret!

Herkese sosyal güvenceli iş!

Kiralık işçilik yasaklansın!

Çocuk bakım parası değil, ücretsiz kreş hakkı!

Eşten bağımsız oturma ve çalışma hakkı!

 

,