Göçmen Kadınlar Birliği kongresini topluyor

Göçmen Kadınlar Birliği (GKB) 8. Olağan Kongresi 19-21 Kasım tarihleri arasında Frankfurt’ta gerçekleşecek. Kadınların göç deneyimlerinin tartışılacağı interaktif bir söyleşi ile açılışın yapılacağı, Almanya’nın farklı şehirlerinden 60 delegenin katılacağı kongrede, kadınların gündeminde: dünyadaki ve Almanya’daki gelişmeler, GKB’nin çalışmalarının çeşitli yönleriyle değerlendirilmesi var.

Kongre öncesinde yerel dernek ve gruplar bir araya gelerek kongrelerini ya da üye toplantılarını gerçekleştirdiler. Geçen süre zarfında yaşanan gelişmelerin kadınların daha kötü yaşam ve çalışma koşullarıyla boğuşmasını, artan şiddete maruz kalmasını beraberinde getirmesi, kapanmalarda şiddetin boyutunu artırması, pandeminin zaten var olan yüklere yenilerini eklemesi ve bu sorunlar karşısında neler yapılacağı kongrede ayrıntılarıyla ele alınacak.

GKB Başkanı Ceyda Tutan yaptığı açıklamada “Hemen her ülkede sermaye ve devlet pandemiyi gerekçe göstererek sömürü ve baskıyı artırdı. Kısa zamanlı çalışma, ücretsiz izin, ücretlerde kesintiye gitme, kısa çalışma ödeneği gibi esnek çalışma biçimleri pandemi gerekçesiyle hayata geçirildi, işten atmalar yaygınlaştırıldı. On milyonlarca insan düzenli bir gelirden yoksun kaldı” dedi. Pandemi öncesinde de dünya çapında kadınların büyük bir kısmının kayıt dışı ve güvencesiz çalıştığını hatırlatan Tutan pandeminin bu durumu daha da kötüşeştirdiğini ancak dünyanın pek çok yerinde kadınların bu koşullara sessiz kalmadığını şöyle anlattı: “Özellikle sağlık emekçisi kadınlar, sağlık hakkına ve kendi taleplerine sahip çıkıp mücadele ettiler. Geniş kadın kesimleri en temel haklarına yönelik saldırıları püskürtmek için pandemi kısıtlamalarına rağmen gösteriler yaptılar, hak gasplarına karşı seslerini yükselttiler. Arjantin’de 25 yıllık kürtaj hakkı mücadelesi kazanımla sonuçlandı. Aynı şekilde Meksika’da, Latin Amerika’da, Asya’da, Avrupa’da kadınlar hakları ve talepleri için sokaklara çıktı. Grevler düzenledi. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde İstanbul Sözleşmesi’nin korunması ve uygulanması, kürtaj hakkı ya da daha iyi çalışma koşulları için eylemler yapıldı. Kadınlar çok sayıda direniş, örgütlenme girişimi ve dayanışma eyleminde yer alarak krizin faturasının kendilerine ödetilmek istenmesine, yoksulluğa, kadını baskı altına alan uygulamalara, yasalara karşı sesini yükseltti.” Tutan, en ufak bir hak arayışının, mücadelenin deneyimlerini kongrelerinin gündemlerine taşıyacaklarını ekledi.

Göçün 60. yılını kutlama etkinliklerinin hali hazırda sürdüğü günlerde gerçekleşecek olan Göçmen Kadınlar Birliği 8. Olağan Kongresi, cuma akşamı kadınların göç deneyimlerini aktaracakları interaktif söyleşilerle başlayacak. 60 yılda nelerin nasıl değiştiği ya da değişmesi için neler yapılacağı canlı aktarımlar eşliğinde tartışılacak. Göçmen, kadın ve işçi olarak tanıklıkları, eşitsizliğin ve ayrımcılığın günlük yaşamı nasıl etkilediği bu bölümde farklı yönleriyle ele alınacak.

20 Kasım Cumartesi günü tam gün sürmesi beklenen tartışmaların ardından, Göçmen Kadınlar Birliği üyesi ve kongre delegesi Dr. Aslı Aydın Özdemir ile gelecek dönem çalışmaları açısından tartışılacak interaktif bir oturum gerçekleşecek. Sonrasında ise kültürel çalışmalara katılan kadınların katkılarıyla eğlence düzenlenecek.

21 Kasım Pazar günü ise çalışmaların değerlendirilmesi gündemi sona erdirilerek yeni yönetim seçimleri yapılacak.

,