GÖÇMEN KADINLAR BİRLİĞİ 7. KONGRE İZLENİMLERİ

 

Doç.Dr.Zerrin AKDENİZLİ

Göçmen Kadınlar Birliği, Nettersheim kasabasında 7. Kongresini düzenlemek üzere delegeleriyle bir araya geldi. 5 Mayıs cumartesi sabahı başlayacak olan kongrenin ilk konukları uzak bölgelerden gelenlerdi. Cuma gecesinden başlayan bu buluşmada yeni tanışanlar, bir süredir bir arada olanlar ve kuruluşundan bu yana birlikte mücadele etmiş olanlar -bir başka deyişle- üç kuşak aynı masa etrafında toplandı. Bu benzetmenin yaş kuşağıyla bir ilgisi yok elbette. Göçmen Kadınlar Birliğinin tarihinde ne kadar eski ve yeni olduğunuzla ilgili. Eskilerin birbiriyle olan iletişimi, aralarındaki dil birliği kongrenin atmosferini bir gece öncesinden hissettirir gibiydi. İlk kez katıldığım ve konuk olarak yer aldığım bu kongrede yabancı olmadığımı hissettim. Sohbetleri yıllardır biriktirdikleri anılarda kesişiyor, derinleşiyor ve bir yerinde mutlaka tarihlerini oluşturan mücadelelerine yaslanıyordu. Doğallıklarının, kahkahalarının ve yorgunluklarının ardında her birine eşlik eden savaşçı bir yan vardı.

Cumartesi sabahı, delegelerin kongre salonunu düzenleme hazırlıklarıyla başladı. Sloganlar, pankartlar, dövizler, dergi, kitap standı ve masaların üzerinde özenle hazırlanmış kongre metaryelleri soğuk kongre salonunu bir anda Göçmen Kadınların arenasına dönüştürdü. Yoğun gündem ve program çerçevesinde disiplinli bir kongre süreci yaşandı. Deneyimli olanların bu süreci oldukça profesyonel yürüttüğünü söylemeliyim. Neredeyse 2 gün süren yoğun kongre sürecinin tamamını tek bir yazıya sığdırmak çok güç. Birkaç noktaya değinip izlenimlerimi aktarmak yazanı da okuyanı da rahatlatacaktır.

Kimi derneklerin faaliyetlerinde siyasi tavrın daha öne çıktığı söylendi. Bunun bazı üyeleri huzursuz ettiği, kendini o alanda var edemediği konuşuldu. Asıl dikkat çeken ise kimsenin kimse üzerinde bir baskı oluşturmaması, kimseyi dışlamamasıydı. Asıl anlatılmaya çalışılan örgütlü olmanın önemiydi. Hakların mücadele yoluyla kazanılması elbette siyasi aygıtlarla mümkün. Bu türden bir mücadele hukuksal alanda verildiği gibi kamusal alanda da verilir. Çoğunlukla ve yüksek sesle hareket etmek mücadeleyi güçlendirir ve görünür kılar. Almanya’da kadınlara yönelik ayrımcılığın, eril söylemlerin, elde edilmiş kadın haklarına ilişkin kısıtlamaların artık politik zemin üzerinden yasalarla da hayata geçirebilir olabileceğine dikkat çekilerek tehlikenin boyutları gündeme alındı. Bu konuda alınacak önlemlerin yanında daha önceden hükümetlerin nasıl geri adım attıklarına örnek gösterilerek örgütlü ve bilinçli mücadelenin önemi vurgulandı.

Türkiye siyaseti ve son gelişmeler kongrede belirleyici bir gündem oluşturmasa da üzerinde tartışılan konulardan biriydi. Almanya’da yaşayan göçmenlerin sorunlara ve çözümlere Almanya üzerinden bakılmasının ve pratikte burada yoğunlaşmanın daha anlamlı olduğu dile getirildi. Alman kurum ve kuruluşlarıyla daha yakın, sıkı bir örgütlenme içine girilmesinin gerekliliği kabul edildi. Elbette Türkiye gündeminde yaratılan cinsiyetçi, dinsel, etnik ve sosyal ayrımcı söylemler Almanya’daki Türkler arasında da kutuplaşmalara yol açmaktadır. Bu durum ister istemez kadınları doğrudan etkilemekte ve kaçınılmaz olarak Türkiye gerçeğinin içine çekmektedir. Önemli olan Almanya’daki gerçeğinin, içinde yaşadığı toplumun ve bu toplumun yaslandığı sosyal, hukuksal, kültürel, politik yapının avantajlarını bilinçli bir şekilde harekete geçirmek olmalı.

Her konuda bilinçlendirme, aydınlatma, yol gösterme konusunda büyük misyon üstlenmiş olan birlik, kadınlarla daha lokal, aktiv ve sık bir araya gelme kararına da vardı. Bu buluşmalar üyelerin arttırılması adına da gerekliydi . Derneğin yeni üyesi olarak itiraf etmeliyim ki zaten fikirsel olarak çoktan içlerinde olduğum bu birliğe üye olarak kaydolduktan sonra hissettiğim sorumluluk bambaşka. Bir kurumun organik parçası olduğunu bilmek, hissetmek hem kişinin kendisine hem de bu çatı altında toplanmış diğer kişilere inanılmaz bir katkı sağlıyor. Üye sayısını artırmak sayısal olarak çoğalmaya değil, içerikte de -başka bir değişle- yapısal olarak güçlenmeyi ve zenginliği getiriyor. Bu da çoğalmanın farklı bir yönü. Üyelerin artırılmasına ilişkin deneyimlerin ve önerilerin paylaşılması bir diğer önemli gündem maddesiydi. Sayısal olarak çoğalmak çalışma potansiyelinin çok daha hızlı harekete geçmesini sağlar. Herkesin herkese göre bu çatı altında yapacağı katkılar vardır. Ve hiçbir katkı hiç birinden daha değerli ya da değersiz değildir. Güzel börek yapan bir üye ile web sayfası oluşturan bir üye aynı oranda faydalıdır. Geniş bir ailenin üyesiyiz ve başka şehirlerdeki arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi yeterince tanımıyoruz, hatta aynı dernek içinde bile birbirimizin yetenek ve becerilerinden habersiz olduğumuz çok açık. Bu nedenle oluşturulacak bir veri tabanına olan ihtiyaç acilen gündeme getirildi. Geniş bir ağ ve iletişim sistemi oluşturarak daha hızlı, daha çabuk birbirimize ulaşmanın alternatiflerine dikkat çekildi.

Disiplin, dikkat ve özen isteyen yorucu ama bir o kadar da verimli toplantı sonrasında akşam düzenlenen eğlence ortamı herkes için bir şenlik kutlamasına döndü. Horondan halayına, çifte telliden yabancı müziğe dek her türlü müzikle uyum içinde yapılan danslarla farklı kültürlerin bir bütünlük içinde nasıl bir araya gelebildiğine ve kadınların bu farklılığı nasıl zenginleştirdiğine tanık oldum.   Pazar günü merkez yönetim kurulu seçimi, finans, basılı yayın, dilek ve önerilerle kapanacak olan kogremizde son aşamaya gelindi. Bu seçimlerle eski yönetimden kişilerin yanında yeni yüzlere de yer açılmış olması sevindirici oldu. Tazelenen bir motivasyonla ayrılıp vedalaştık. Şimdi daha güçlüyüz sanırım. Öyle hissediyorum. Başkalarının da böyle hissetmesi için çabalamalıyız.

Yerde serili kocaman, ağır bir halıyı bir kenarından tutup hafifçe kaldırın. İki parmak yardımıyla çok da güç sarf etmeden yaptığınız bu hareket, küçük bir dokunuş halının görünümünü, şeklini değiştirmeye yeter. Düşünün bir de el ele verildiğinde…Haliyle yer yerinden oynar!

, ,