Bunu Yapabiliriz, Bunu Yapacağız!

DaMigra yıllık konferansını göçmen ve sığınmacı Kadınların çalışma yaşamına katılımı üzerine gerçekleştirdi.

Duygu Aloğlu*
Göçmen kadın örgütlerinin Almanya’daki çatı örgütü DaMigra „Bunu yapabiliriz, bunu yapacağız! (wir können es, wir machen es!)“ sloganıyla, göçmen ve sığınmacı kadınların çalışma yaşamına katılması konulu yıllık konferansını 5 Ekim 2018 tarihinde Berlin Werkstatt der Kulturen’de gerçekleştirdi. Politikacıların, göçmen kadın örgütlerinin, akademisyenlerin, bürokratların ve kadınların katıldığı konferansta katılımcılar, tüm kadınların eşit şekilde iş piyasasına erişip dahil olmaları için neler yapılması ve hangi politik atmosferin yaratılması gerektiğini tartıştılar.


Cinsiyetçilik ve ırkçılık, göçmen ve sığınmacı kadınların, Alman iş piyasasına eşit şekilde katılmalarını engellemekle beraber, kadınların erkeklere* nazaran daha güvencesiz işlerde ve kötü koşullarda daha az ücrete çalışmasına da sebep oluyor. Özellikle göçmen ve sığınmacı kadınlar çalışma yaşamında bu tarz güvencesiz, istikrarsız, az ücretli işlere daha fazla maruz kalıyorlar. Konferansına açılış konuşmasını yapan DaMigra Yönetim Kurulu Başkanı Kook Nam Cho-Ruwwe „kadınların çalışma yaşamına katılımının sadece ekonomik güvence açısından değil, aynı zamanda politik, kültürel ve sosyal katılım için de gerekli bir koşul olduğunu“ dile getirdi. DaMigra proje koordinatörü Dr. Soraya Moket, konuşmasında „göçmen ve sığınmacı kadınların iş piyasası için büyük bir potansiyel olduklarını ama bunun değerlendirilmediğini“ söyleyerek „bu kaynak ve potansiyelin kullanılmamasının gelecek kuşakları da olumsuz etkileyeceğini“ ekledi.
Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanlığı Devlet Sekreteri Juliane Seifert, konuşmasında „bir çok sığınmacı kadının, iş piyasasına dahil olacak vasıflarla geldiğini, ama bunun hukuki düzenlemeler ve ayrımcılık sebebiyle değerlendirilemediğini“ belirterek politikacıların bu kadınlara cesaret verecek, onların iş piyasasına girmelerini kolaylaştıracak politikalar geliştirmesinin önemini vurguladı. Daha sonra sunumlar, atölyeler, söyleşi ve tartışmalar ile 100‘un üzerindeki katılımcı, iş piyasasında var olan engeller ve imkanlar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunup, deneyimlerini paylaştılar.
Akşam gerçekleştirilen kültürel programda ise Berlin Göçmen Kadınlar Birliği tiyatro grubu bir performans sergiledi. Ardından DJ eşliğinde dünyanın çeşitli ülkelerinin hareketli müzikleri ile kadınlar dans etti.

6 Ekim 2018 tarihinde ise, DaMigra üye dernekleri toplantısını gerçekleştirdi. Geçen sene seçilen yönetim kurulu, yönetim kurulu çalışmalarına dair raporunu üyelere sunarak DaMigra çalışmalarını ve projelerini üye dernek temsilcileri ile paylaştı. Sonrasında Almanya’daki bazı mesleklerin başörtü yasağına dair son durum aktarılarak, başörtü yasağı bir önceki gün yapılan yıllık konferansın konusu dahilinde üye dernek temsilcileri ile tartışıldı.

*DaMigra Yönetim Kurulu Üyesi

, ,