Bir Milyar Ayakta

Ayağa kalkalım

Birleşelim

Dans Edelim!

Dünyanın bir çok ülkesinde 14 Şubatta şiddete ve şiddeti yaratan nedenlere karşı çıkmak, mücadeleyi büyütmek, taleplerimizi görünür kılmak için dans edeceğiz.

Kadın cinayetlerine, aile içi ve partner şiddetine, tecavüz ve tacize, bedenlerimize, doğurganlıklarımıza yapılan müdahalelere karşı çıkmak için dans edeceğiz.

Dans edeceğiz kolkola. Savaşlara karşı barışı, ırkçılığa karşı ortak yaşamı savunmak için.

Dışlanmaya, ayrımcılığa, eşitsizliklere karşı dans edeceğiz. Zulme, yoksulluğa, sömürüye, kaynakların eşitsiz dağılımına karşı atacağız adımlarımızı.

Kadın düşmanlığına, homofobi ve transfobiye, ataerkiye hayır diyeceğiz hep birlikte. MeToo çığlığının ne anlama geldiğini bir kere daha anlatmak için de orada olacağız. Mini işlerde çalışan, düşük ücretli işlere mahkum edilen, tekstil fabrikalarında ürettikleri giysilerin etiketlerine öldürülesiye kadar çalıştıklarını not edip imdat notunu iliştiren kadınlar için de sesimizi yükselteceğiz.

Almanya silah satışlarını durdursun diyeceğiz. O silahlarla, tanklarla, tüfeklerle öldürülen kadınlar için de 14 Şubatta alanlarda olacağız. AfD’nin hem kadın hem göçmen düşmanı ırkçı politikalarına karşı rengarenk giyinip yaşadığımız kentlerin rengarenk olduğunu da göstereceğiz.

Kadınları şiddete karşı koruyan İstanbul Sözleşmesi’nin yaşından, kökeninden, oturum durumundan herşeyden bağımsız ve istisnasız tüm kadınlar için uygulanmasını isteyeceğiz. Eşe bağlı oturum ve çalışma hakkının adından anlaşıldığı üzere göçmen kadınları nasıl bağımlı kıldığını anlatarak eşten bağımsız oturum talebimizi yineleyeceğiz. Kadın sığınma evlerine ayrılan bütçeler artırılsın diyeceğiz. Sığınmacıların yaşadığı merkezlerin koşullarının düzeltilmesini de isteyeceğiz.

Almanya’da kadınların seçme ve seçilme hakkının 100 yılında yıllardır yaşadığımız ülkede seçme ve seçilme hakkımızın olmamasını eleştireceğiz. Vatandaşlığa geçişin kriterlerinin yerine getirilmesinin ne denli güç olduğunu özellikle kazançla ilgili kriterin düşük ücretli işlerde çalışan göçmen kadınlar açısından ne denli zor olduğunu anımsatacağız ve yaşam merkezi olarak Almanya’yı seçen herkes için vatandaşlık hakkı da talep edeceğiz.

Tüm dünyada olduğu gibi biz de güvenli yaşam hakkı, sığınmacı ve göçmenlerin ve LGBTQI hakları eğitim, sağlık ve kamu hizmetlerinden kadınların eşit bir şekilde yararlanabilmesi,basın ve düşünce özgürlüğü için de ayakta olacağız. Göçmen Kadınlar Birliği olarak, her yıl olduğu gibi bu yıl da bir çok şehirde düzenlenen eylemlere bütün kadınları katılmaya çağırıyoruz. Çıkalım evlerimizden, çoluğumuzla çocuğumuzla eylemlere katılalım.


Daha güzel bir dünyada yaşamak için Ayağa kalkalım, dayanışalım, dans edelim.

OBR18_Layout 1

, ,