Ayaktayız! Dans ediyoruz!

6_oVakit yine geldi. 14 Şubat’da „1 Milyar Ayakta“ şiarıyla dünyanın bir çok ülkesinde şiddete ve bedenlerimize yönelik her türlü saldırıya ve sömürüye karşı çıkmak ve kendi belirlediğimiz yaşam hakkını savunmak için dans ediyoruz. Ayağa kalkıyoruz. Dışarı çıkıyoruz. Birlikte dans ediyoruz. Çeşitliliğimizi her yerde gösteriyoruz.

Biz Göçmen Kadınlar Birliği olarak “1 Milyar Ayakta” kampanyasını destekliyoruz ve her bölgede yapılacak eylemlere katılıyoruz. Kadına yönelik şiddet önemli bir insan hakkı ihlalidir. Almanya’da da kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin kararlı yapıldığından ve şiddete uğrayan kadınlara gerçek bir korumanın sağlandığından ne yazık ki söz edilemez. Kadına yönelik şiddet olayları durmadan artarken, şiddeti gerçekleştiren suçluların eylemleri acımazsızlaşıyor. Kadın evleri kapatılması, ya da yeterli bütçe ayrılmaması şiddete uğrayan kadınların korunma haklarının ellerinden alınması anlamına geliyor. Almanya’da yılda 45 bin kadın çocuklarıyla birlikte kadın evlerinde yer arıyor. Ancak binlercesine yer bulunamıyor. Çünkü ihtiyaca karşılık verecek kadar korunma olanağı yok.

Taleplerimiz için mücadeleye devam

2016 Temmuz ayı başında Federal Parlamento cinsel suçları içeren ceza hukukunda yenilik yaptı ve bu değişiklik 10.11.2016’dan itibaren yürürlüğe girdi. “Hayır, hayırdır” temel ilkesi böylece yasallaşmış oldu. Bu büyük bir başarıdır. Çünkü cinsel taciz ve saldırılarda kadının hayır demesi yeterli sayılmaktadır. Bu konudaki kabul edilemez gelişme ise, bu hukuksal değişikliğin aynı zamanda Yabancılar Yasası’na bağlanması ve böylece bu suçu işleyenlere sınırdışı kararının kolaylıkla verilmesinin sağlanmasıdır.

· Kadına yönelik şiddet ve cinsel taciz bir suçtur. Bu suçun kökleri kökeninden, kültüründen, dininden bağımsız olarak ataerkil düşünce ve davranma tarzındadır.

· Kadın evlerinde ve genç kadınların kaldığı korunma evlerinde yapılan tasarruf planları ihtiyaç sahiplerinin durumunun kötüleşmesine yol açmaktadır. Devlet, danışma merkezlerini ve sığınma evlerini maddi açıdan desteklemelidir.

Göçmen Kadınlar Birliği

OBR17_Layout 1

,