Artık yeter!

IMG_2764Jesca Nankabirwa, Türkiye’de erkek şiddetinin hedefi oldu, öldürüldü. Türkiye’de kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri, cinsiyetçi, kadın bedeni ve emeğini değersizleştiren politikalardan, katillerin, tecavüzcülerin korunmasından, suçluların cezalandırılmamasından ve kadına yönelik şiddetin sıradanlaştırılmasından besleniyor. Daha iyi bir yaşam umuduyla Türkiye’ye çalışmaya gelen Jesca’nın da aralarında olduğu göçmen kadınlar, ayrımcılık ve kötü muameleye maruz kalıyor, Yoksulluk ve savaş nedeniyle göç etmek zorunda kalan onbinlerce insan göç yollarında sağ kalmayı başardıysa bu kez göç ettiği ülkenin ayrımcı yasaları, kışkırtılan önyargıları, kötü barınma, çalışma koşulları ile yaşam mücadelesi veriyor. Kimi zaman Jesca gibi bedenleri, çoğu zaman da umutları, hayalleri paramparça ediliyor Yıllardır Almanya’da kadınların ve göçmen kadınların hak ve talepleri için mücadele eden bir örgüt olarak göçmen kadınların yaşadığı sorunların ne demek olduğunu iyi biliyoruz. Çalışma ve oturma izni almanın zorluklarını, ayrı yasalara tabi tutulmanın anlamını, kötü ve düşük ücretli işlerde çalışmanın bedellerini… Bu yüzden yaşadığımız ülkede eşit haklar talep ediyor, ayrımcılığın son bulmasını, daha iyi yaşam ve çalışma koşulları ve göçmenlere yönelik önyargıların körüklenmemesini istiyoruz. Ortak bir yaşam için çaba harcıyoruz. Almanya’ya göçün üzerinden yarım asırdan fazla zaman geçmesine karşın ne yazık ki bugün hala bu talepler için mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Türkiye’de hem cinsiyetçi, kadın düşmanı politikalara ve şiddete hem de göçmenleri değersizleştiren, ayrımcı ve düşmanca tutumlara karşı verdiğiniz mücadeleyi destekliyoruz, sahipleniyoruz, dayanıştığımızı ilan ediyoruz. Talepleriniz bizim de taleplerimiz, mücadeleniz bizim de mücadelemiz.

Göçmen kadınlara yönelik cinsiyetçiliğe, ayrımcılığa ve ırkçılığa son!

Göçmen kadınlara oturma ve çalışma izni!

Katiller cezalandırılsın!

Kadına yönelik şiddeti önleme ve kadınları koruma hükümleri bir an önce yaşama geçirilsin!

dayanisma_Layout 1

,