Birleşelim, sesimizi yükseltelim, mücadele edelim

Irkçılığa, ayrımcılığa ve eşitsizliklere karşı 8 Mart’ta

Birleşelim sesimizi yükseltelim mücadele edelim!

Ayrımcılığa, şiddete, yoksulluğa, berbat çalışma koşullarına karşı kadınlar aylardır dünyanın bir çok ülkesinde sokaklara çıkıyor. Eşitlik, özgürlük, siyasi katılım, daha iyi yaşam ve çalışma koşulları, şiddetten, savaştan arınmış bir dünya için seferber oluyor.

Eşit bir yaşam için

Geçtiğimiz aylarda açıklanan Oxfam raporuna göre gelir eşitsizliğinde cinsiyet önemli rol oynuyor ve yoksul kadınlar gelir piramidinin en altında yer alıyor. Tüm dünyada kadınların yüzde 42’si bakım işleriyle ilgili sorumlulukları nedeniyle çalışamıyor. Rapor, kadınların ücretlendirilmemiş bakım emeğinin günde 12 milyar 500 milyon saati bulduğunu ve yıllık değerinin 10 trilyon 800 milyar dolar olduğunu ve dünyadaki kadın ve kız çocuklarının her gün on iki milyar saatten fazla ücretsiz çalıştığını ortaya koyuyor. Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Almanya’da da kadınlar için yoksulluk, eşitsizlik ve adaletsizlikler devam ediyor. Kadınlar eşit işe eşit ücret alamıyor, yaşlılıkta yoksulluğa mahkum oluyor, düşük ücretli, güvencesiz işlerde çalışıyor. Göçmen kadınların bu sorunlardan daha fazla etkilendiği ise biliniyor. Gerek ayrımcılık, gerek örneğin eşten bağımsız oturma ve çalışma hakkı, diplomaların tanınmaması gibi uygulamalar nedeniyle göçmen kadınlar hem çalışma yaşamında hem de sosyal yaşamda, kadınlar için zaten eşitsiz olan istatistiklerin en gerilerinde yer alıyor. Bu nedenle, 8 Mart’ta daha iyi yaşam ve çalışma koşulları için güçlerimizi birleştirelim. Yoksulluğun üstesinden gelmek ve eşitlik için birlikte mücadele edelim.

Ataerkil baskılara karşı!

Tüm dünyada, bir milyardan fazla kadın şiddete maruz kalıyor. Son aylarda sokaklara dolduran binlerce kadın şiddetin her türüne isyan ederek, kadın cinayetlerinin politik olduğunu haykırıyor ve bağımsız, kendi kaderini belirleyebileceği bir yaşam ve eğitim hakkı talep ediyor. Bu nedenle, ataerkil rol modellerine ve gerici fikirlere direnmek ve mücadele etmek de yine çok önem taşıyor. Kadına yönelik her türlü şiddete hayır! Kız çocukları ve kadınlar bağımsız, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahiptir.


Irkçılığa ve ayrımcılığa hayır!

Her ne kadar kadınlar 100 yıldan fazla bir süredir Almanya’da oy kullanma hakkına sahip olsalar da, Almanya’da yaşayan göçmen kökenli kadınların büyük bir bölümü hala bu hakkı kullanamıyor. Çünkü vatandaşlığa geçişte gelir hala rol oynuyor. Öncelikle düşük ücretli sektörde çalışan göçmen kadınlar bu hakkın dışında kalıyor. Biz vatandaşlığa geçiş kriterlerinin yaşam merkezi olarak Almanya’yı seçen herkesi kapsayacak şekilde genişletilmesini talep ediyoruz. Ayrıca bugün parlamentolardaki koltuklardan başlayıp bir çok alanda, söz ve karar mekanizmalarının erkekler tarafından tutulmaya devam edildiğini görüyoruz. Kadınların toplumsal ve siyasal yaşamın bütününe eşit katılımını istiyoruz. Tam bu noktada en önemli sorunlardan biri de AfD’nin eyalet parlamentolarında veya Federal Meclis’te yer almasıdır. Bu durum sağ popülist akımlarla ve ırkçılıkla daha kararlı mücadeleyi de zorunlu kılmaktadır. Zira yaşanan son gelişmeler, sağ popülist ve ırkçı parti ve grupların ortak yaşamın kazanımlarına, kadın hareketine, göçmenlere ve yaşamlarımızı ilgilendiren bir çok şeye karşı nasıl saldırgan bir tutum içerisinde olduğunu göstermektedir. Bu nedenle Göçmen Kadınlar Birliği olarak 8 Mart’ta ırkçılığa ve cinsiyetçiliğe karşı da sesimizi çıkaracağız.

Barış için!

Savaşlar ve bölgesel iç çatışmalar son yıllarda önemli ölçüde arttı. Kadınlar ve çocuklar, bir savaşta insan hakları ihlallerine karşı en savunmasız durumdalar. Barış ve silahsızlanma talebi kadınlar için her zamankinden daha önemli bir şekilde karşımıza çıkıyor. İhtiyacımız olan şey, silahlanma ve savaş yerine sosyal alanlara eğitime, sağlığa, konuta, çevreye yatırım.

Bu yıl da çağrımız tüm kadınlara. Fabrikalarda, semtlerde, üniversitelerde veya okullarda 8 Mart’ı taleplerimizi daha yüksek sesle dile getirerek kutlayalım. Sokaklarda, eylemlerde, etkinliklerde yer alalım. Gelin daha iyi bir yaşam ve daha iyi bir dünya, özgürlük ve eşitlik için birlikte mücadele edelim! Bize katılın!

8 Mart Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.

8 Mart_Layout 1

, ,