Zincirlerimizi kıralım!

972696

14 Şubat’ta dünyanın birçok ülkesinde ve Almanya’nın çeşitli şehirlerinde kadınlar, şiddet, taciz, tecavüz, yapısal adaletsizlik, kadınların toplumsal yaşama katılım hakkının gasp edilmesini prostesto ederek adalet ve eşitlik talebiyle sokaklara, dans etmeye çıkıyor. Bu yılın ana şiarı ise devrim.

Kaynağını ataerkil, geleneksel, toplumsal, hukuksal, ekonomik, siyasal, eğitimsel yapı içinde kadının ayrımcılığa uğramasından, kadının erkeğe bağımlı hale getirilmesinden alan kadına yönelik şiddet, kadınların bedensel ve ruhsal bütünlüğünü tehdit ediyor.

Göçmen Kadınlar Birliği adına 14 Şubat ile ilgili düşüncelerini paylaşan Yönetim Kurulu üyesi Mehtap Çallı „kadınların toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri sonucu yaşadığı her tür şiddet ve ayrımcılığı sadece kadınların değil tüm toplumun sorunu olarak görüyoruz. Ve biliyoruz ki tabularla mücadele etmek, koruma ve savunma olanaklarının genişletilmesini sağlamak, faillerin cezasız kalmamasını ve yasaların değişmesini istemek gibi çok sayıda talebi daha kararlı savunmak zorundayız.“ dedi. Çallı, „14 Şubatta kadınların ayrımcılığın ve şiddetin esas hedefi olmasına ve şiddeti yaratan, besleyen, körükleyen bütün uygulamalara hayır“ diyeceklerini ifade ederek, bütün kadınları şiddete karşı çıkmaya, seslerini duyurmaya ve dans etmeye çağırdı.

 http://www.onebillionrisingdeutschland.org/aktuelles.html

,