Kadınların Gözüyle Yazmak ve Yaşamak

IMG_2725

Köln Göçmen Kadınlar Derneği 26 Ekim Pazar günü Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu’nun katılımıyla “Kadınların Gözüyle Yazmak ve Yaşamak” başlığıyla bir söyleşi düzenledi. Söyleşi aynı adla Nisan ayında Cumhuriyet Kitapları’ndan çıkan kitabın tanıtım amacını da taşıyordu.

Farklı kuşaklardan 12 kadın yazarın toplumsal cinsiyet temasını kendi yaşamlarından yola çıkarak sorguladıkları metinlerden oluşan kitabın tanıtım söyleşisinde, kadınların yazma ve yaratım süreçleri  kültürel, toplumsal ve sosyal  olarak kadınlara biçilen rollerle ilgisi çerçevesinde ele alındı.  Yaşamları Türkiye’da başlayan ama yolları Almanya’ya düşen 5 yazarın 4’ü söyleşide hazır bulunarak yazma süreçlerini ve deneyimlerini anlattılar.  Kadın olma durumu ile ilgili ayrıntılı, sıcak, samimi metinlerden oluşan kitabın tanıtım söyleşisi konuşan Zehra İpşiroğlu, “kadınların yazması erkeklere oranla daha güç. Sonuçta kimse açık vermek ya da kendini gülünç duruma düşürmek istemez. Ama toplumda belli bir konuma gelmiş aydın insanlar bazı gelenekleri, alışkanlıkları sorgulamanın ne kadar önemli olduğunun bilincindeler. Projeyi başlattığımda özellikle arkadaşlarımın bu konudaki duyarlılıklarına güvendim. Yine de kolay olmadığını kendi yaşamımı kaleme alırken farkettim. Erkek olsaydım belki de daha cesurca, daha rahat yazabilirdim. İçimde hep bir heyecan vardı, çünkü buna benzer bir çalışma bizde şimdiye kadar hiç yapılmadı, tabii bu da tetikleyici oldu. Öyküler birbirinde farklı da olsa, ortak noktalar o kadar çok ki. Kadın olmanın getirdiği bir sınırlandırılma var ki bu hemen bütün öykülerde farklı biçimlerde ve farklı alanlarda, sözgelimi eğitimde, günlük yaşamda okulda, meslek yaşamında ortaya çıkıyor. Yine de hep aynı şeyler tekrarlıyor düşüncesine kapılmıyorsunuz, çünkü yazarların deneyimleri, yaşantıları ve mücadeleleri farklı.” diye konuştu. Söyleşide kadınlık ve yazarlığın, eşitsizliklerle dolu bir dünyada kolay bağdaşır kavramlar olmadığı, bunları bağdaştırabilmenin dolayısıyla toplumsal cinsiyetin yol açtığı sınırlamaları aşabilmenin zorlu bir çaba gerektiği dile getirilirken kitabın bu zorlu işe soyunduğu da ifade edildi.

 

IMG_2733

,