Kadın dayanışmasını güçlendirelim!

8 Mart 2015 Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü

Irkçılığa ve ayrımcılığa hep birlikte karşı duralım!

Ücret eşitliği ve güvenli iş için kadın dayanışmasını güçlendirelim!

DGB-Logo zum Internationalen Frauentag 2015

Kadınların büyük çoğunluğu düşük ücretli, yarı zamanlı işlerde çalışıyor. Kadın işçilerin önemli bölümünü, esnek çalışma koşullarında, „Minijob“ gibi güvencesiz işlerde, kiralık veya sözleşmeli olarak çalışanlar oluşturuyor. Türkiye kökenli göçmen kadınların üçte birinden daha azı, sosyal güvenceli işlerde çalışıyor. Almanya’da düşük ücretli işlerde çalışan kadınların sayısı, Avrupa ortalamasının üzerinde. Bu alandaki kadın oranı yüzde 69,6. Bir işte çalışmasına rağmen yoksul olan insanların sayısı giderek artıyor. Bu durumdan etkilenen kadınların oranı da giderek yükseliyor. İşsiz kalma riski, göçmenler açısından Alman işçilere göre 1.5 kat daha yüksek. Kazancı yaşamını sürdürmeye yetmeyen düşük ücretlilerin sayısı artıyor. Duisburg-Essen Üniversitesi’nin bir araştırmasına göre, bir işte çalışmasına rağmen Hartz IV yardımına muhtaç olanların sayısı 1,3 milyon. Çalışan her üç kişiden biri, maaşı yetmediği için Hartz IV yardımına başvuruyor. Dolayısıyla talebimiz hala güncelliğinden birşey yitirmedi: Bir işte çalışanların aldıkları ücret, yaşamlarını sürdürmeye yetmeli. Tabii ki, göçmenler için de! Bu gelişmeden özellikle kadınlar etkileniyor. Kadınlar sadece düşük ücretlilerin dörtte üçünü oluşturmuyor. Aynı işi yapsalar bile, ortalama olarak erkek işçilerden yüzde 23 oranında daha düşük ücret alıyorlar. Bizim hayalimizdeki çalışma yaşamı, böyle bir yaşam değil. Arzuladığımız gelecek, böyle bir gelecek değil. Bu yüzden yaşamını sürdürmeye yetecek düzeyde ücret ve adil çalışma koşulları için verilen mücadele, aynı zamanda kadınların eşitlik ve kendi yaşamlarını belirleme hakkı için verdikleri mücadeledir!

– Eşit işe- eşit ücret!

– Güvencesiz işlere hayır! Sosyal güvence zorunluluğu!

– Kadınlar için eşten bağımsız oturma izni!

- Göçmen kadınların mesleki eğitim olanakları genişletilsin!

Irkçılığa ve ayrımcılığa karşı el ele!

Geçtiğimiz haftalarda Almanya’nın birçok kentinde, Pegida adındaki hareket tarafından gösteri ve yürüyüşler gerçekleştirildi. Ama aynı zamanda; binlerin, onbinlerin katıldığı ve ortak yaşamı savunan ırkçılık karşıtı eylemlerde düzenlendi. Yine geçtiğimiz Ocak ayında Paris’te çok sayıda karikatürist hunharca katledilmişti. Bunu kullanan Pegida, halkı kışkırtmak için çaba sarfediyor. Kin ve nefreti körükleyerek saldırganların ekmeğine yağ sürüyor. Sığınmacıları hedef alan saldırıların sayısı, geçtiğimiz yıl arttı. İster Pegida olsun, isterse başka ırkçı gruplar veya gerici, dinci ve milliyetçi çevreler; hepsi farklı köken ve inançlara sahip insanları bölmek, birbirine karşı kışkırtmak için çabalıyor. Bu yüzden bütün kadınları ortak yönlerimizi öne çıkarmaya ve hep birlikte daha iyi bir yaşam ve gelecek için çaba harcamaya çağırıyoruz.

Şiddete Hayır!

Kadına yönelik şiddet, dünyanın bir çok bölgesinde devam eden savaşlarda, artan yoksullukta, doğurganlığa yapılan müdahalelerde, kadın ticaretinde, taciz ve tecavüzlerde, aile içinde ve namus, gelenek adına yapılan bir çok uygulamada açığa çıkıyor. Geçen yıl AB çapında yapılan araştırma her 3 kadından birinin şiddete uğradığını ortaya koyuyor. Artık yeter! Bütün kadınları eşitlik ve adalet için, ayrımcılığın olmadığı, şiddetin tacizin ve kadın katliamının son bulduğu bir dünya için mücadelemizi güçlendirmeye çağırıyoruz.

8 Mart

,