Bilgilendirme Toplantısı: „Hayır Hayır Demektir!“

14859584_10157589689470623_1973878224_o

Berlin’de Cinsel Suçlar Ceza Yasası ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı

Berlin Göçmen Kadınlar Birliği olarak, DaMigra’nin (Göçmen Kadın Örgütleri Çatı Örgütü) MUT projesi kapsamında kadınlara yönelik cinsel şiddete ve buna bağlı olarak geçtiğimiz aylarda değişen „Cinsel Suçlar Ceza Yasasi“na dair 22 Ekim 2016’da bir bilgilendirme toplantısı düzenledik. Dernek üyemiz ve kadın çalışmaları dalında doktora yapan Duygu Aloğlu’nun gerçekleştirdiği bilgi toplantısı, cinsel şiddete dair temel bilgileri ve uluslararası yasalar ile Cinsel Suçlar Ceza Yasasındaki reformu ele aldıktan sonra cinsel şiddete karşı nasıl mücadele edilmeli sorusuna cevap aradı.

csm_mut_weisser_hintergrund_website_82ed65f5f1Toplantıda cinsel şiddete dair toplumda doğru bilenen yanlışlardan bahsedildi.  Bu kısım, daha sonraki soru cevap ve deneyim paylaşımı için oldukça güzel bir paylaşım ve tartışma zemini yarattı. Cinsel şiddetin yarattığı kısa ya da uzun vadeli psikolojik, fiziksel ve sosyal etkilerden bahsedildikten sonra  dına yönelik şiddete dair olan uluslararası hukuk çerçevesini kısaca katılımcılara anlatıldı. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi uluslararası aktörlerin, kadına yönelik şiddeti engellemek için yaptıkları uluslararası sözleşme ve bildirgeler ile devletlere yükledikleri sorumluluklardan ve iç hukukta yapılması gereken değişiklikler konu edildi.

14894601_10157589689390623_2040318145_oAlmanya’da ki Cinsel Suçlar Ceza Yasasındaki reformun da eski yasayla karşılaştırılarak anlatıldığı koplantıda, soru cevap ve deneyim paylaşımı ile cinsel şiddete karşı mücadele yolları birlikte tartışılıp konuşuldu. Kadınlar evde, sokakta, işyerinde yaşadıkları fiziksel ve cinsel şiddet ve taciz deneyimlerini, düşüncelerini aktardıktan sonra birkaç konuya vurgu yaptılar. Bunlardan ilki, kadınların kadınlara karşı daha toleranslı, kendi aralarındaki farklılıklara karşı saygılı olması gerektiği. Buradan da kadın dayanışmasının önemine ve ve birlikte ortak mücadelenin dikkat çekildi. Ikinci olarak, farklılıklara yönelik toleransı ve saygıyı çocuklarımızı egitirken onlara aktarmak ve toplumsal cinsiyet kodlarına uygun olarak çocukları yetistirmemek. Son olarak da, hem kadına yönelik cinsel şiddeti bir şekilde meşrulaştıran haberlere karşı bir „hayir yanlış bu“ farkındalığı yaratmak hem de haklarımızı öğrenmek konusunda daha bilinçli olarak sosyal medya, yazılı ve görsel medyayı kullanmak.

 

Das MUT-Projekt wird gefördert durch:csm_bfmfi_office_farbe_de_8210eb8791

,