BUGÜN, YARIN VE GELECEK İÇİN HAYDİ KADINLAR!

Çeşitli kadın ve LGBTİ örgütlerinden, siyasi partilerden, sendikalardan kadınlar ve bağımsız kadınlar anayasa değişikliği ve başkanlık tartışmalarında ‘hayır’ demekte ortaklaşarak “Hayır Diyen Kadınlar” (HayDiKadınlar) ismiyle bir kampanya yürütmeye başladılar. Meclisteki kadın vekillere açık mektup yazan kadınların çağrısından notlar şöyle:

– Biz kadınlar yaşam hakkından eğitime, oy hakkından çalışma hakkına, olması gereken her hak için mücadele ettik. El kondu. Yeniden mücadele ettik, yeniden kazandık. Haklarımızdan, hak ettiklerimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Sizler Mecliste bizleri temsil edebiliyorsanız, kadınlar yüzyıldır özgürlük mücadelesinden vazgeçmediği içindir. Siz de vazgeçmeyin!

– OHAL ilan edilirken, uzatılırken, KHK’larla onlarca yıllık emeğimize, kurumlarımıza el konurken, Başkanlık tartışılır, anayasa değiştirilirken yok sayılıyoruz. Kadınların yok sayıldığı toplumlarda demokrasiden söz edilemez. Herkesin kendini ifade edebildiği, katılabildiği demokratik bir ülkenin geleceğinde karar sahibi olmak için HAYIR diyoruz. Siz de kadınların yok sayıldığı bir anayasaya HAYIR deyin.

– Kimsenin cinsiyetinden, cinsel yöneliminden, inancından, inançsızlığından, kimliğinden, tercihinden dolayı kamusal alandan dışlanmadığı, şiddete, ayrımcılığa uğramadığı, anayasa dışında bırakılmadığı, tüm canlılar ve doğayla uyum içinde, haklarımızla hak ettiğimiz gibi yaşayabileceğimiz bir Türkiye için siz de HAYIR deyin.

– OHAL’le, KHK’larla, çalışma hakkımızın gasp edilmesine, “tek meslek” olarak anneliğin dayatılmasına, eğitim hakkımızın kısıtlanmasına, kadınların kamusal alandan dışlanmasına, evlere hapsedilmesine, yaşam alanlarımızın daraltılmasına, evden Meclise kadar her alanda şiddetin meşrulaştırılmasına ortak olmayın! Eşitlik, özgürlük, adalet, barış, laiklik ve demokrasi için HAYIR deyin! Hakları, tercihleri, düşünce ve düşleriyle kadınlar varlar. Bizler bugün, yarın ve gelecekte bu topraklarda yaşayacak tüm kadınlar için HAYIR diyoruz. Siz de HAYIR deyin.

Kadınlar kazansın diye beş kere hayır’

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Anayasa değişikliği referandumunda “Kadınlar kazansın diye 5 kere ‘Hayır” başlığıyla neden “hayır” diyeceklerini 5 madde halinde sıraladı.

Platformun açıkladığı 5 maddenin özeti şöyle:

* Kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı tahammül edilemeyecek bir düzeye ulaştı. Başkanlık bunlara çare olacak mı? Olmayacağı için kadınlar olarak başkanlığa hep birlikte “hayır” diyelim.

* Erkeklerle eşit biçimde toplumsal hayata karışarak yaşayamıyoruz. Başkanlık sistemi kadınlara karar hakkı vermiyorsa, kadınlar olarak hep birlikte “hayır” diyelim.

* Referandum, kadınların geçim derdine çare olacak mı, anayasa değişikliği kadınlara iş sağlayacak mı? Bu ekonomik gidişatı Başkanlık değiştirmeyecek, bu nedenle tüm kadınlar “hayır” diyelim.

* Güvenlik ve huzur içinde yaşamak istiyor, ölüm istemiyoruz. Güvenli bir yaşam isteyen kadınlar olarak, “hayır” diyelim.

* Bize karşı suç işleyenlerin cezasız bırakıldığı, indirimler aldığı bir yargı değil, intikam da değil, hakkımız olanı veren adil bir yargı ve Cumhurbaşkanı istiyoruz. Yargının taraflı olmasından en çok canı yanan kadınlar olarak hep birlikte oyumuzu “hayır”dan yana kullanalım.

Hayir_version2pdf Hayir_version5

 

, , ,