DGB’den imza kampanyası

CnqBzIUWYAA9T1iÜcret adilliği- hemen şimdi!

Sayın Başbakan Dr. Merkel,
Eşit ve eşit değerdeki işe eşit ücret, on yıllardan beri Avrupa ve Almanya’da zorunlu kılınan bir hak. Bu hakkın yürürlüğe konulması yasa yapanların görevi, bunun sağlanması için ise işverenlerin buna mecbur edilmesi gerekiyor.
Almanya’da kadınlarla erkekler arasında yüzde 21’lik bir ücret farkı var. Hükümet partileri, koalisyon sözleşmelerinde bu konuda görüş birliği içinde olduklarını belirtmişlerdi. Yapılması gereken, bu konuda yasal düzenlemeye giderek işletmelerdeki ücret ayrımcılığına son verilmesidir.
Federal Aile Kadın ve Gençlik Bakanı Manuela Schwesig, aylar önce kadınlarla erkekler arasında daha fazla ücret adilliğini içeren bir yasa tasarısı sundu. Hedef, işletmeler düzeyinde şeffaflık sağlayarak ücret farklılığınının yok edilmesine katkı sunmak. Bunun için işletmelerde tüm çalışanlar için ücretlendirme sistemi üzerine bireysel bilgi edinme hakkının sağlanması gerekiyor.
500’den fazla çalışanı olan işletmelerde ve devlet dairelerinin bir kısmında geçerli olan ücret sistemini denetlemek, bu konuda bilgi vermek ve eğer ayrımcılık yapılıyorsa yardım almak zorunlu hale getirilmeli.
Biz, eşit ve eşit değerdeki işe eşit ücret ödenmesinin hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Erkeklerle kadınlar arasında daha fazla ücret adilliği sağlanmasına hizmet edecek olan yasa tasarısına destek verin. Hemen şimdi!

http://frauen.dgb.de/lohngerechtigkeit-jetzt

,