GKB’nin 7. Kongresi gerçekleştirildi: Eşit haklar, barış ve birliktelik için…

Zahide Yentür

Göçmen Kadınlar Birliği (GKB)’nin 7. Kongresi 5/6 Mayıs tarihlerinde Nettersheim’da yapıldı. GKB YK adına yapılan açılış konuşmasının ardından, Dünyada ve Almanya’da kadınların aktüel sorun ve taleplerinin dile getirildiği sunumun ardından söz alan delegeler, kentsel dönüşümden konut sorununa, sosyal hakların budanmasından, ırkçılık ve ayrımcılığa, çalışma yaşamındaki sorunlardan, kutuplaşmanın işyerlerinde ya da değişik şehirlerde süren çalışmalarda kendisini nasıl gösterdiğini anlatan konuşmalar gerçekleştirdiler. Değişik gündemlerde yapılan konuşmalarda, işçi ve emekçilerin, gençlerin, kadınların yaşam koşullarının kötüleşmesine, haklarının ellerinden alınmasına, en temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmesine, yoksulluğa ve adaletsizliğe karşı mücadelenin nasıl örüleceği ele alındı.

Ortak mücadeleyi güçlendirmek için!

Ortak yaşam ve mücadelenin güçlendirilmesi üzerine yapılan sunum ve ardından yapılan tartışmalarda ortak yaşam için mücadeleden ne anlaşıldığı ve nasıl güçlendirilmesi gerektiği üzerine konuşuldu. Şehirlerde ve işyerlerinde sürdürülen mücadelelerden örnekler verildi. Delegeler farklı birlik ve inisiyatiflerle birlikte çalışmanın önemine de dikkat çektiler. Kitle çalışmasına ve kültürel çalışmalara ilişkin tartışmalarda delegeler kendi şehirlerinden örnekler verdiler. Her şehirde kendi özgünlüğü içerisinde süren çalışmaların özellikle ilgi gördüğü belirtildi. Değişik şehirlerde devam eden korolar, tiyatro kursları, atölye çalışmalarının yanı sıra Frankfurt’ta başlayan Tarih Müzesi Projesi ile sürdürülen proje ve Berlin’de IG Metall ile gerçekleştirilen Dişil Perspektiften Dünya sergisi örnek olarak verildi.

GKB 7. Kongresi’nin ikinci gününde delegeler seçme ve seçilme hakkı, vatandaşlık hakkı, eşten bağımsız oturum izni, herkese yaşanabilecek ücret, barınma hakkı, kutuplaşmaya karşı ortak yaşamın güçlendirilmesi taleplerine ilişkin karar tasarılarını onayladı.

11 kişilik yeni yönetim kurulu seçilmesinin ardından yapılan açıklamada, tüm kadınlara birlikte çalışma, güçlerini birleştirme ve Göçmen Kadınlar Birliği’ne üye olma çağrısı yapıldı.

, ,