Umudu büyütüyoruz, harekete geçiyoruz ve mücadeleye katılıyoruz!

Zahide Yentür

13350332_10154231549047884_4022022892907348044_o

Göçmen Kadınlar Birliği 6. Olağan Kongre’sini 28/29 Mayıs tarihinde Nettersheim’da yaptı. “Umudu büyüt, harekete geç, mücadeleye katıl!” şiarıyla yapılan Kongre, 70 delegenin katılımı ve iki gün boyunca süren dünyada ve Almanya’da güncel politik gelişmeler, kadınların saldırılardan nasıl etkilendikleri, GKB’nin bölgelerde çalışmalarını ele aldığı tartışmalarla devam etti.
Olağan Kongre’nin açılış konuşmasını yapan Sidar Çarman, “Ortadoğu kan gölüne çevrildi. Savaştan en çok etkilenen kadın ve çocuklar göç yollarında. Silah satışlarının acilen durdurulması gerekir. Saldırıların arttığı günümüzde kadınlar olarak demokrasi ve barış diyoruz. Kadın emeği her yerde yoğun olarak sömürülüyor. Buna karşın mücadele durmuyor. Örneğin Fransa halkının sokaklara dökülen mücadelesinde kadınları da en önde görüyoruz. Kadınlar saldırılara sessiz kalmıyor ve direniyor. Geçen 10 yıl içerisindeki ortak emek ve deneyimlerimizin birikimi olan Kongre’mizi selamlıyorum” dedi.

13323802_10154231547967884_3492768661799340135_oDivan seçiminin ardından Göçmen Kadınlar Birliği Yönetim Kurulu adına dünyada ve Almanya’da politik durum ve gelişmeler üzerine bir sunum yapıldı. Sunumda, savaşlar, Ortadoğu’daki durum, Suriye, IŞİD terörünün sonuçları, Almanya’daki gelişmeler, Pegida, AfD gibi ırkçı faşist partilerin gelişimi ve onların kadın politikalarına ilişkin düşünceleri, bu hareketlere karşı protestolar, Köln’de yılbaşı gecesi yaşananlara ilişkin ırkçı ve cinsiyetçi saldırıların niteliği, Fransa’daki genel grev, Belçika’daki gelişmeler, ve kadınlarının barış mücadelesi ele alındı.
DİDF Başkanı Zeynep Seferiya Ekşi, federasyon adına kadınları selamladı. Zeynep S. Ekşi, dünyada ve Almanya’da sermayenin saldırılarına, bu saldırıları püskürtmek için mücadele eden işçilerin, emekçilerin mücadelesine değindi. Kongreye katılan Duisburg temizlik işçisi kadınları da selamlayan Zeynep S. Ekşi “kuralsız çalıştırılmaya karşı mücadele eden Duisburg temizlik işçisi kadınların mücadelesini engellemek için işveren Almanya’daki en pahalı avukatları tuttu. Ancak onların hak alma mücadelesini engelleyemedi. İşte mücadelemiz elde ettiğimiz kazanımlarla böyle büyüyecek” dedi.
Bu bölümde söz alan delege kadınlar, saldırıların artması karşısında mücadeleyi nasıl örgütleyeceklerini, nasıl en fazla sayıda kadına ulaşacaklarını tartıştılar.

13346306_10154231551527884_8905190898209107441_oKolektif ve istikrarlı bir çalışma örgütlemek için
Kongre’nin ikinci gündem maddesi, GKB çalışmalarının ele alınmasıydı. Gerek merkezi, gerek bölgesel çalışmalar, bu çalışmaların niteliği, hangi yöntemlerin kullanıldığı ve bütün bunların amaca ne kadar hizmet ettiği, eğer sorunlar ortaya çıkıyorsa bu sorunların nasıl aşılabileceği bu gündem maddesinde tartışıldı.
Frankfurt delegesi Elif, „10 sene önce 250 kadınla GKB’yi kurduk. Bölgelerimize dönerken, heyecanla çalışmalarımızı kollektif ve istikrarlı bir şekilde devam ettirmek istedik. Gruplarımızı semtlerde kurduk. Bu gruplar istikrarlı ve kollektif bir çalışmayı senelerdir örgütlüyor. Bunlar olumlu yanlarımız. Ancak sosyal medyanın sunduğu olanakları kullanırken bire bir ilişkiyi ve ev gezilerini ihmal ettik. Eğitim ve politik çalışmalarda da yetersiz kalıyoruz” derken, Göppingen delegesi Mehtap “Eğitim eksikliğini hissediyorum. Bir kaç günlük sürecek kadın eğitim kampları çok iyi olur” diyordu.

13320455_10154231548047884_7354596471183826745_o
Bu bölümde yapılan tartışmalarda çalışmaların ortaklaştırılması, bölgelerin inisiyatifli çalışması ve daha hedefli yapılmasının önemi üzerine duruldu. Kadın çalışmasında yöntemlerin zenginleştirilmesi ve çalışmaların içeriğinin doldurulması için bölgelerden tek tek delege kadınlar söz aldı, bölgelerinin deneyimlerini ortaya koydular ve öneriler yaptılar. Nürnberg’den Fadime “Alman kuruluşlarıyla ilişkilerimiz çok iyi, bizi iyi tanıyorlar” derken, Frankfurt’dan Zehra semt inisiyatifleriyle, Tarih Müzesiyle, Frauen Referat’la, antifaşist örgütlerle ortak çalışma ve projelerden bahsediyordu. Bochum’dan Sevim “sendika, Alman kurum ve örgütlerle ortak çalışmamız, yerel sorunlara daha fazla reaksiyon göstermemizde bize yardımcı oldu” diyordu.
Sendikalarda çalışmanın önemi de, delegelerin üzerinde hemfikir olduğu bir konuydu.

Duisburg temizlik işçisi kadınlar Kongre’de!

13308602_10153830692024480_5925553598316586814_oDeğişik bölgelerden kadın arkadaşların gündem maddesine ilişkin değerlendirmelerinin ardından Duisburg St. Anna ve Duisburg Rheinhausen Johanniter hastanelerinde çalışan temizlik işçisi kadınlar işyerlerindeki baskıları ve baskılara karşı mücadelelerini anlattılar.

Duisburg Rheinhausen’da temizlik işçisi Serap, „15 sene önce Duisburg Johannitter Krankenhaus’da işe başladım. İşe başladığım ilk günden itibaren hiç bir zaman ücretlerimiz doğru ödenmedi. Her ay yaklaşık 20-30 saat eksik ödendi. Son yıllarda akort çalıştırıldık. 10 oda temizlememiz gerekirken, daha fazla oda temizleyin diye baskıya maruz kaldık. Sömürü ve baskının farkındaydık. Firma devredildi. Devir işleminin ardından üzerimizdeki baskı ve sömürü daha da arttı. Daha sonra sendikal mücadeleyi, direnmeyi öğrendik. Bilinçlendik. Emeğimize sahip çıkmayı öğrendik. Mücadeleyi yükseltince, işveren bizi kırıp, dağıtmak için yeni yöntemler geliştirmeye başladı. Kurduğumuz işyeri işçi temsilciliği, işverenin bu oyunlarını boşa çıkardı. İşveren boş durmuyor. Asıl amacı bizi birbirimize düşürmek ve dağıtmaktır. Kafeterya temizliğini başka firmaya veren işveren böylece işyerindeki sayımızı 80’e düşürdü. Bununla işyeri işçi temsilciliğini daraltmak ve mücadelemizi zayıf düşürmek istiyor. Ama biz mücadelede birlik olursak kazanırızı öğrendik” diye konuştu.

13329458_10154231552547884_8228684952500280259_oYaşasın uluslararası dayanışma
Bulgar kökenli temizlik işçisi Ayten konuşurken, bir çok delege kadın gözyaşlarını tutamadı. Ayten “Köle gibi çalıştırıldık. Şimdi başardık. Çok mutluyum. Ben sanıyordum ki, Bulgarım diye herkes ezer beni. Şimdi ise öğrendim ki, meğer ne çok arkam varmış. Önceden “fest” çalışmak, “full” çalışmak nedir bilmiyordum. Almanca bilmiyordum. Haklarımı bilmiyordum. Davayı başlattığımızda çok ümitsizdim. Bize kim inanır diyordum. Şimdi ise çok mutluyum. Haklarımı öğrendim. Almanca kursuna yazıldım. Üç kızım var. İnşallah onlar okur ve güçlü kadınlar olurlar” diyordu.
Başka bir temizlik işçisi kadın Safiye şunları anlatıyordu: „Uzun yıllardır çalışıyorum. Hastanede çalışmaya da geçen sene başladım. Çok çalıştırılıyor ama saatlerim az yazılıyordu. Arkadaşlarla ilişkiye geçtim. 3 Bulgar, 2 Ukraynalı ve 2 Türk kadın işçiydik. Hakkımızı aradık. Hemen kapının önüne koyulduk. Hemen sendikaya üye olduk birlikte. Mücadelemiz sonucunda kazandık. Bizim yolumuz ışık, sizin yolunuz da ışık olsun. Uzun yıllardır sendikada çalışıyorum. İsyan etmeyi, onurlarımıza sahip çıkmayı öğrendik.”
Duisburg temizlik işçisi kadınlar Ayten, Serap, Safiye dakikalarca ayakta alkışlandı. Onların mücadele ve kazanımları, kadın mücadelesini nereden nasıl geliştirelim diye kafa yoran delegelere de örnek olmuştu.

13301405_10154231552942884_711652410943306362_o 13320904_10154231553602884_2943695203773877035_o 13320528_10154231553987884_5247611073178284373_o 13316984_10154231552797884_1173871282106729631_oYazılı ve sözlü araçlar önemli
Kadın dergisinin, merkezi ve bölgesel bildirilerin, internet sayfasının, sosyal medya hesaplarının değerlendirildiği bölümde, yazılı ve sözlü propaganda araçlarının kadınlara ulaşmada ne kadar önemli olduğunun üzerinde duruldu. Kadın dergisinin içeriğini zenginleştirmek için bölgeler daha fazla katkıda bulunmaya karar verdi. Kadın dergisinin satışının yaygınlaştırılması, içeriğinin zenginleştirilmesi, haber akışının sağlanması, bölgelerin kendi arşivlerini oluşturması, bölge redaksiyonlarının kurulması da üzerinde tartışılan konular oldu. Kongrede Yeni Hayat gazetesi ve Hayatın Sesi TV de selamlandı.

13323386_10154231548747884_7734323497753391239_o0_2637299579045890253_o-1Yeni yönetim seçilmeden önce kararlar alındı
Yeni yönetim seçilmeden önce, GKB Kongre delegeleri Türkiye’de Avon kozmetik işçileriyle dayanışma, Fransa’daki işçi haklarına saldırıyı lanetleme ve Fransa halkıyla dayanışmaya, Türkiye’de boşanma, nafaka hukukunda bir dizi gerici değişikliğin yasallaştırılmak istenmesine, “Hayır hayır demektir” kampanyasında kadına yönelik cinsel şiddetin mahkum edilmesine, ırkçılığa ve gericiliğe karşı mücadele etmeye ve Türkiye’de barış ve demokrasi, halkların kardeşliği ve barış konulu kararlarını güncel gelişmelere uygun olarak genişletmeye karar verdi. Bu konularda sunulan karar önerileri, oybirliğiyle onaylandı.

13340242_10154231554577884_5087214261947534405_o
GKB 6. Kongresi’nin sonunda yeni yönetim kurulunun seçimi için öneriler yapıldı. Yeni yönetim kurulu seçildi. Bir kongre daha bitmişti. İki gün boyunca süren tartışmalarda hemen hemen her delege söz almış, eleştiri-özeleştiri yapmış, önerilerde bulunmuş, kararları tartışmış, kararları onaylamıştı. Pazartesi günü bir çoğu için işgünüydü. Yorgundular ama umutları tazelenmişti. GKB kongresinin delegeleri aldıkları somut öneri ve kararlarla iki sene sonra bir kez daha umutları ve mücadeleyi büyütmek için bir araya gelmek üzere bölgelerine geri döndüler.

13323534_10154231556172884_6386274433862248200_oFotoğraflar: Sevinç Sönmez

 

, ,