Toplantı

Kadına Yönelik Şiddet– özel ya da toplumsal bir sorun mu? … Nerede ve hangi nedenle yapılırsa yapılsın kadına yönelik...