Cinsiyetçiliğe, ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı mücadelemiz devam edecek

Kadın örgütlerinin ısrarlı mücadelesi sonuç getirdi.

Cinsel suçlar yasası değişti. Başarımız ek maddelerle gölgelendi.

Cinsiyetçiliğe, ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı mücadelemiz devam edecek

neinheisstnein-103~_v-videowebmFederal Meclis’te “hayır, hayır demektir” ilkesi esas alınarak cinsel suçlara yönelik cezaları sertleştiren yasa kabul edildi. Böylelikle uzun bir süredir kadın örgütleriyle birlikte değişmesi için bizim de mücadele ettiğimiz Almanya’da kadına yönelik cinsel şiddet yasaları Avrupa Konseyi ülkelerince imzalanan İstanbul Sözleşmesi’ne uyumlu hale getirildi. Yasa, kurbanın mimik ve sözlü ifadeyle cinsel eylemi istemediğini belirtmesi durumunda da artık uygulanacak. Cinsel bir yaklaşımın suç olup olmadığına kurbanın değil suçlunun tavrına bakarak karar verilecek.

Almanya’da 2016 Yılbaşında Köln’de yaşananlardan önce de sonra da ne yazık ki kadına yönelik şiddet ve cinsel suçlara ilişkin rakamlar çok yüksekti. Köln’de yılbaşı gecesinde yaşanan olaylardan sonra kimi çevreler, ataerkil düşünce ve iktidar ilişkilerinin ürünü olan cinsiyetçiliğin ve şiddetin gerçek nedenleri üzerine konuşmak yerine ırkçı ve ayrımcı politikaları güçlendirmek için ortam hazırlamaya çalıştılar. Uzun süredir değişik inisiyatifler, örgütler ve bizim de arasında bulunduğumuz kadın örgütleri tam da bu nedenle cinsiyetçilik ve ırkçılıkla mücadeleyi bir arada ele aldık ve hem cinsiyetçiliğe hem de ırkçılığa karşı taleplerimizi ifade ettik. Kadınların sorunlarının ve taleplerinin suiistimal edilerek ırkçılığın körüklenmesine, göç ve sığınmayla ilgili yasaların sertleştirilmesine karşı çıktık.

Cinsel suçlara yönelik yasayı hep birlikte mücadele ederek değiştirmiş olmamızın başarısı ne yazık ki gölgelendi. Zira cinsel suçlar hukukunda yapılan yasa değişikliğine cinsel suç işleyen göçmen ve mültecilerin kolayca sınırdışı edilmesi de eklendi. Göçmen Kadınlar Birliği olarak BFF, Ausnahmlos İnisiyatifi, Kadın Sığınma Evleri Koordinasyonu ve Hayır Hayır Demektir Kampanyası’nın bu konudaki kaygı ve eleştirilerini paylaşıyoruz. Yasaya sınırdışılarla ilgili özel maddelerin eklenmiş olmasını eleştiriyor ve protesto ediyoruz.

Kadın Sığınma Evleri Kordinasyonu’nun da belirttiği üzere İltica Yasası’nın sertleştirilmesi topluma yanlış sinyal verdiği gibi kadına yönelik şiddetin sanki sadece buraya göç eden insanlardan kaynaklı sorun olduğu izlenimi yaratıyor. Oysa kadına yönelik şiddet Almanya’da bütün toplumsal katmanları kapsayan çok yaygın bir sorundur; Almanya’da her 3 ila 4 kadından biri fiziksel ve/veya cinsel saldırıya maruz kalıyor.

Ausnahmslos İnisiyatifi’nin de belirttiği üzere eşlerine bağlı oturma izni olan göçmen kadınlar veya mülteci konumundakiler için bu paragraf suç duyurusunda bulunmayı engelleyebilir. Aile çevresinden birinin taciz ve tecavüzüne uğrayan kadınlar suçlu durumda olan kişinin sınırdışı edileceği endişesiyle suç duyurusunda bulunmayabilir.

Hayır, Hayır Demektir Kampanyası’nın belirttiği üzere biz de kadınların ya cinsiyetçilik ya ırkçılık ikilemine sokulamayacağını dile getiriyoruz. Cinsel suç işleyenler sadece göçmen ve mültecilermiş gibi hava yaratılmasına karşı çıkıyoruz. Bir kez daha kadınların bedeni üzerinden ayrımcı ve ırkçı politikalara hayır diyoruz.

İltica hakkının temel bir insan hakkı olduğunu söylüyoruz.

Şiddete karşı mücadelede önemli bir adım attık, ancak toplumsal yaşamın bütün alanlarında devam eden cinsiyetçiliğe, ırkçılığın artarak körüklenmesine ve ayrımcılığa karşı mücadelemiz ise devam edecek.

pdf için:nhn

 

,