EŞİT GÜVENLİ VE ÖZGÜRCE BİR YAŞAM İÇİN HAYIR!

16 Nisan’da yapılacak Anayasa referandumu Almanya’da yaşayan Türkiyeliler açısından da önem taşıyor. Almanya’da 27 Mart tarihinden itibaren oy kullanmaya başlanacak referandumla mevcut Anayasanın 18 maddesi değiştirilmek isteniyor. Sandıktan çıkacak sonuç, Türkiye’nin geleceğini ve halkın yaşamını derinden etkileyecek. Almanya’da yaşayan Türkiyeli kadınlar olarak yaşanan gelişmeleri kaygıyla izliyoruz. Bu durumun ayrıştırma, kutuplaştırma, düşmanlaştırma şeklinde bize yansımasına tanık oluyoruz.  16 Nisan’da oylamaya sunulan tasarının daha fazla kaos, daha fazla güvensizlik ve daha fazla istikrarsızlık yaratacağını düşünüyoruz.

Göçmen Kadınlar Birliği olarak, kadınların özgürlüğünü elinden alan, kazanımlarını yok sayan OHAL’e, Anayasa’ya HAYIR diyor ve Almanya’da oy kullanacak herkesi referandumda HAYIR demeye çağırıyoruz. Çünkü yaşamımıza müdahale edilmesini istemiyoruz. Çünkü hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına karşı çıkıyoruz. Çünkü başkanlık sisteminin ne anlama geldiğini, hepimizin hayatını nasıl tehdit edeceğini biliyoruz.

Referanduma da, köleliğe de, sömürüye, şiddete, taciz ve tecavüze de HAYIR diyoruz. Sokaklarda rahatça dolaşabilmek, emeğinin karşılığını alabilmek, düşüncelerini rahatça ifade edebilmek, özgürlük ve eşitlik isteyen kadınların haklı taleplerini destekliyoruz. İşçilerin, emekçilerin toplusözleşme, örgütlenme hakkı, Kürt sorununun eşit haklara dayalı demokratik çözümü, kadınların hak eşitliği, inanç özgürlüğü, toplumun tüm çeşitliliğiyle haklarıyla birarada yaşamasının güvencesi olan laikliği, gençlerin geleceği, halkın egemenliği, hak ve özgürlüklerin kullanılması için mücadele edenlerle dayanışma içinde olduğumuzu açıklıyoruz.

Peki, bu değişiklik kabul edildiği takdirde Türkiye’yi neler bekliyor?

1.Halkın seçtiği vekillerden oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yetkileri sınırlandırılacak, hükümet meclise ve halka karşı değil Cumhurbaşkanı’na karşı sorumlu olacak.

2.Cumhurbaşkanı, yasama, yürütme ve yargı yetkilerini tek elde ve kendi elinde toplayacak.

3.Cumhurbaşkanı, aynı zamanda meclisteki çoğunluk partisinin başında olacak.

4.Yüksek yargı organlarının bağımsız ve tarafsız konumu sona erecek, Cumhurbaşkanı’nın belirlediği kurumlar haline gelecek.

5.Cumhurbaşkanı’na işlediği suçlar için ömür boyu koruma ve muafiyet sağlanacak.

6.Cumhurbaşkanına tek başına kanun hükmünde kararname çıkarma, olağanüstü hal ilan etme, meclisi feshetme ve ülkeyi seçime götürme yetkisi tanınacak.

Hayir1pdf: Hayir_version5

 

, ,