Ev işçileri için insanca çalışma koşulları

IMG_2175Almanya’da 1 eylül 2014’ten itibaren Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) ‘Ev İşçileri için İnsanca Çalışma Koşulları’ başlıklı 189 numaralı sözleşmesi yürürlüğe girdi. Sözleşme resmi rakamlara göre sayıları dünya çapında 50 milyon olan ev işçilerinin çalışma ve ücretlendirme koşullarını düzenlemeyi hedefliyor. Ev işçilerinin yüzde 80’ini kadınlar oluşturuyor. Kadınların ezici çoğunluğunu ise göçmen kadınlar…
Ev işçileri yaşlı, hasta ve çocuk bakımını, her türden ev işini ve bahçıvanlığı üstleniyorlar. Almanya’da ev işçilerinin çoğu kısa süreli ve kayıtsız olarak evlerde temizlik yapan kadınlar. Bu kadınların herhangi bir sigortası yok ve çalışıyor görünmedikleri için de patronun- ev sahinin- insafına kalmış durumdalar. Almanya’nın sözleşmeyi imzalamasıyla ev işçilerinin sigortalanması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, kısacası çalışma yasaları ve hakları kapsamında değerlendirilmeleri garanti ediliyor.
Almanya’da sendikalar, kilise temsilcileri ve değişik kadın örgütleri ve tek tek kişiler sözleşmenin birebir olarak hayata geçirilmesine dair bir çağrı yaptı. Çağrıda sözleşmenin uygulamaya sokulmasına bağlı olarak Alman parlamentosunun da harekete geçmesi ve yasal düzenlemelere gitmesi istendi. Çoğu ev işçisi eline geçecek para azalacağı kaygısıyla kaçak çalıştığı için sözleşmenin hayata geçmesinde zorluk yaşanacağı bildirilerek, çalışana maddi kayıp getirmeden çalışılan her dakikanın sigortalı olması gerektiği belirtildi.
ÇAĞRIDAKİ TALEPLER
Bunun için ilk aşamada aşağıdaki değişikliklerin yapılması istendi:
İş Yasası’ndaki 18. maddede yapılacak değişiklikle ev işçilerinin genel çalışma yasaları kapsamında olmadığı inancının yok edilmesi.
Mini işlerdeki çalışana getirilen yükümlülüklerin kaldırılması.
Sigortalı iş başvurusunda varolan bürokratik işlemlerin azaltılması ya da yok edilmesi.
Ev işçiliği dalında yoğunlaşmış, insani koşullarla çalışma olanağı sunan iş bulma acentalarının desteklenmesi.

,